På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Samar­bets­sam­tal

Om ni som föräldrar inte kan komma över­ens i frågor om vård­nad, boende och um­gänge kan ni vända er till familje­rätten för samarbets­samtal. Samarbets­samtalen är frivilliga, kost­nads­fria och sker under sekretess.

Samarbets­samtal erbjuds till dig som är förälder och har separerat. Syftet med sam­talen är att stötta er som för­äldrar i samarbetet kring era gemen­samma barn. Att prata om samarbete och kommun­ikation kan hjälpa er när ni behöver komma överens om vårdnad, boende eller um­gänge. Ni kan till exempel få hjälp att göra överens­kommelser eller skriva juridiskt bindande avtal.

Familjerätten kallar er till samtal

Du behöver inte själv kontakta den andre föräldern om samarbets­­samtal. Om du kontaktar oss på familje­rätten om samarbets­samtal kallar en familjerätts­sekreterare er båda till samtal.

Samtalen är fri­villiga och kostnads­­fria

Varje samtal pågår i cirka en timme tillsammans med familje­rätts­­sekreterare. Ni som föräldrar har möjlighet att komma på fler samtal om ni vill.

Vi har barnet och framtiden i fokus

Syftet är att samarbetet mellan er som föräldrar ska bli bättre. Familje­rätts­sekreterarens roll är att vara samtals­ledare och fördela ordet mellan er. Det är ni som bestämmer innehållet och fattar eventuella beslut.

Samtalen dokumenteras inte

Familjerätts­sekreteraren gör minnes­anteckningar som slängs efter avslutad samtals­serie. Ni blir alltså inte regi­strerade i social­tjänstens register. Familjerätten arbetar under social­tjänst­sekretess.

Vill du ha hjälp med samarbets­samtal?

Kontakta kommunens servicecenter så hjälper de dig att få kontakt med en familjerätts­sekreterare.