På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårdnad, boende och um­gänge vid sepa­ra­tion

Om ni som föräldrar har frågor eller prob­lem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge vid en sepa­ration kan familje­rätten hjälpa er att komma vidare.

Avtal om vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad om barn, barns boende och um­gänge genom avtal. Ett god­känt avtal gäller och ska följas precis som en tings­rätts­dom. Familjerätts­sekreteraren kan upprätta ett juridiskt bindande avtal.

Samarbets­samtal med barnen i fokus

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till familje­rätten för samarbets­samtal. Samtalen syftar till att ni som föräldrar ska kunna samarbeta bättre om barnen, trots att ni inte längre lever tillsammans. 

Familje­rätten kallar er till samtal

Du behöver inte själv kon­takta den andre föräldern om samarbets­­samtal. Om du kontaktar oss på familje­rätten om samarbets­samtal kallar en familjerätts­sekreterare er båda till samtal.

Samtalen är frivilliga och kostnads­fria

Varje samtal pågår i cirka en timme tillsammans med familjerätts­­sekreterare. Ni som föräldrar har möjlighet att komma på fler samtal om ni vill.

Vi har barnet och framtiden i fokus

Syftet är att samarbetet mellan er som föräldrar ska bli bättre. Familje­rätts­sekreterarens roll är att vara samtals­ledare och fördela ordet mellan er. Det är ni som bestämmer innehållet och fattar eventuella beslut.

Samtalen dokumenteras inte

Familjerätts­sekreteraren gör minnes­anteckningar som slängs efter avslutad samtals­serie. Ni blir alltså inte regi­strerade i social­tjänstens register. Familje­rätten arbetar under socialtjänst­sekretess.

Vill du ha hjälp med samarbets­­samtal?

Kontakta kommunens servicecenter så hjälper de dig att få kontakt med en familjerätts­sekreterare.

Utredning av vårdnad, boende eller umgänge

Utredningar i vårdnads-, boende- och umgänges­frågor utförs på uppdrag av domstol för att dom­stolen ska få besluts­underlag. Syftet med ut­redningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov.

Utredningen inleds med enskilda samtal med vardera föräldern där vi berättar hur utredningen kommer att gå till. Tider bokas in för fler samtal och hem­besök. Ibland behöver vi även prata med barnet eller referens­personer, till exempel i skolan.

Innan utredningen skickas till tingsrätten för beslut får du som förälder läsa den i sin helhet. Du har då möjlighet att lämna synpunkter som skickas med till tingsrätten.

Vill du har mer information?

För mer information ta kontakt med kommunens service­center, telefon 08‑580 285 00 (tonval 2 - socialtjänst). Vi har tystnads­plikt.