För dig som är god man eller förvaltare

På den här sidan kan du som är god man eller förvaltare för en vuxen person hitta information och ladda ner blanketter som rör ditt uppdrag. 

Aktuellt

Före den 1 mars ska du lämna årsräkning för 2017 

Du som är god man eller förvaltare och ska redovisa ditt uppdrag under 2017 har fått blanketter och anvisningar med posten. Nedan finns ifyllningsbara blanketter att ladda ner. Kom ihåg att underteckna både årsräkningen och redogörelseblanketten. Kontrollera också att alla begärda handlingar finns med innan du skickar in din årsräkning till överförmyndaren. 

Anvisningar för års- och sluträkningPDF

Blankett för års- och sluträkningWord

Blankett för redogörelse och arvodesbegäranPDF

KörjournalPDF

 

När ska års- eller sluträkningen lämnas in och vilket underlag ska jag skicka med?

Som god man eller förvaltare är du skyldig att redovisa till överförmyndaren hur du sköter ditt uppdrag. Under ärendets gång ska du göra en löpande bokföring.

Observera att huvudmannens ekonomi inte får samman­blandas med någon annans. Det råder också ett gåvo­förbud.

Förteckning, års- och slut­räkning är redovisnings­handlingar som visar hur uppdraget sett ut från början till slut.

 • I början av uppdraget ska den som förordnas som god man eller förvaltare göra en förteckning över huvud­mannens till­gångar och eventuella skulder. Den ska skickas till över­förmyndaren inom två månader.
 • Före den 1 mars ska du lämna årsräkning  för föregående år. Om du började ditt uppdrag under året ska du endast redovisa den period som du varit förordnad. Bifoga de underlag som vi begär i anvisningarna. Konto­utdrag ska alltid skickas med för hela perioden. Du ska också lämna en redo­görelse för hur ditt upp­drag har sett ut under året, samt arvodes­begäran. Förvaltare ska dessutom lämna in en blankett för om­prövning av förvaltar­skapet.
 • Sluträkning ska lämnas inom en månad efter att uppdraget upphört. Det gäller vid byte av ställ­företrädare eller om huvud­mannen avlidit. En sluträkning upprättas på samma sätt som en årsräkning. Du ska bara redovisa den aktuella perioden.

Anvisningar för års- och sluträkningPDF

Blankett för års- och sluträkningWord

Blankett för redogörelse och arvodesbegäranPDF

KörjournalPDF

När får jag mitt arvode?

Överförmyndaren granskar årsräkningarna i den ordning som de kommer in. Senast i oktober bör de allra flesta ha fått sitt arvode. Om någonting saknas kommer vi att höra av oss.

När du fått arvodesbeslutet kan du ta ut arvodet och betala in skatt och arbetsgivaravgifter, förutsatt att det är huvudmannen som ska betala.

För vilka åtgärder behövs överförmyndarens tillstånd?

Överförmyndarens tillstånd krävs vid

 • köp av aktier och försäkringar
 • köp, försäljning eller inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • köp eller försäljning av bostad. Läs mer under "Vad gäller vid köp och försäljning av bostad?"
 • utlåning av huvudmannens pengar
 • drivande av rörelse
 • försäljning av värdehandlingar (om dessa finns på spärrat konto)
 • uttag av pengar från spärrat konto
 • tillfällen då huvudmannen vill låna pengar.

Om du fått tillstånd till en särskilt åtgärd ska den redovisas enligt överförmyndarens begäran.

Hur ska den löpande bokföringen se ut?

 Som god man är du skyldig att göra en löpande bokföring över inkomster och utgifter. Därför är det viktigt att du håller ordning på kvitton och andra underlag som styrker både inkomster och utgifter.

Nedan hittar du exempel på ett kassablad som du kan använda för din löpande bokföring.

Kassablad exempelPDF

Om du lämnar kontanter till din huvudman är det viktigt att du får en kvittens som underlag. Du kan till exempel använda blanketten

Kontanter till huvudmannenPDF.

Vad gör jag om huvudmannens pengar inte räcker?

De flesta gode män för över en summa pengar till ett konto som huvudmannen använder för fickpengar. Om huvudmannen tar ut för mycket pengar så att räkningar inte kan betalas fungerar inte godmanskapet som det är tänkt. Då kan det bli aktuellt att det ska upphöra helt. Ibland kan det istället behövas förvaltarskap.

Konsumentverket har riktlinjer för vad en huvudman som delar hyra med exempelvis en förälder ska betala.

Konsumentverkets broschyr Koll på pengarnalänk till annan webbplats

Hur tar jag ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto?

Om du behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto kan du ansöka om uttagstillstånd på blanketten nedan

Ansökan om uttagstillståndWord

Skriv ut, underteckna och posta den till

Överförmyndaren
177 80 Järfälla

Notera att du inte behöver överförmyndarens tillstånd om transaktionen sker från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto med liknande villkor. Den som har god man, huvudmannen, omfattas inte av spärren utan har tillgång till alla sina konton.

Vad gäller vid köp och försäljning av bostad?

Om det blir aktuellt att köpa eller sälja huvudmannens bostad eller egendom ska du ansöka om samtycke hos överförmyndaren. Det gör du på blanketten nedan när avtalet är klart. Om huvudmannen kan, ska även hen skriva under. Skicka med

 • avtalet i original,
 • budlista
 • objektsbeskrivning
 • yttranden från huvudman eller anhöriga vid behov.

Så snart köpet eller försäljningen är klar ska du lämna redovisning till överförmyndaren.

Blankett för ansökan om samtycke till köpPDF

Blankett för ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.PDF

Läs mer i våra informationsblad:

Information om avveckling av bostadPDF

Information om försäljning av bostadPDF

Information om köp av bostadPDF 

Hur gör jag om min huvudman har del i ett dödsbo?

Om huvudmannen är dödsbodelägare behöver överförmyndaren godkänna fördelningen av arvet. Du som är god man ska därför ansöka om överförmyndarens samtycke. Observera att en god man aldrig får godkänna ett testamente eller avstå från arv.

Läs mer i vårt Informationsblad om arvskiftePDF.

Som underlag ska du skicka in följande handlingar:

Blanketten Ansökan om samtycke till fördelning i dödsboPDF.

 • Arvskifteshandling i original, undertecknad av alla dödsbodelägare samt god man för huvudmannens räkning.
 • Bouppteckning
 • Redovisningsräkning som visar vad som skett med boets tillgångar från och med dödsdagen fram till skiftesdagen.

Hur gör jag om jag inte vill vara god man eller förvaltare längre?

Det är frivilligt att vara god man eller förvaltare. Om du vill avsluta ditt uppdrag kan du skriva till överförmyndaren. När överförmyndaren har hittat en ny god man eller förvaltare och beslutat om byte upphör ditt uppdrag.

Begäran skickas till:

Överförmyndaren
177 80 Järfälla

Vad händer om huvudmannen avlider?

Godmanskapet eller förvaltarskapet upphör när huvudmannen avlider. Det är viktigt att du meddelar överförmyndaren. Du kommer att få en begäran om sluträkning som ska lämnas till överförmyndaren inom en månad efter dödsfallet.

Vad gäller om huvudmannen flyttar från kommunen?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun fortsätter gode mannen sitt uppdrag, men det kan bli aktuellt med byte av god man på grund av avståndet. Så snart huvudmannen är folkbokförd på den nya adressen kommer vi att flytta ärendet till överförmyndaren i den nya kommunen, som tar över tillsynen.

Kontakt med andra gode män

Det finns flera föreningar för gode män.

Information från Järfälla/Upplands-Bro godmansföreningPDF

Information från Solna godmansföreningPDF

Senast uppdaterad: 2017-12-05

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?