För dig som har eller behöver god man

Har du eller en anhörig en sjukdom eller ett funktions­hinder som gör att det är svårt att betala räkningar och söka olika insatser? Om det inte går att få hjälp på annat sätt kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare. Tingsrätten beslutar om det ska anordnas godmanskap eller förvaltarskap eller inte och även om ett förordnande kan upphöra. Överförmyndaren utövar tillsyn och beslutar bland annat om byte av god man.

Frågor och svar om hur du ansöker om god man,  vad det kostar och hur ett byte går till.

På sidan God man eller förvaltare - vad det innebär kan du läsa mer om vad en god man eller förvaltare ska hjälpa till med.

Hur gör jag för att ansöka?

Du kan ansöka om god man eller förvaltare eller ta hjälp av någon i din närhet,  till exempel maka/make, förälder, barn, eller syskon.  Tingsrätten har en blankett som du kan använda för att göra en egen ansökan, och en blankett som anhörig kan använda.  Kom ihåg att skicka med personbevis och underlag som visar varför det behövs godmanskap eller förvaltarskap: 

Egen ansökan om förordnande av god man eller förvaltarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigs ansökan om förordnande av god man eller förvaltarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka ansökan till: Attunda tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna tillsammans med:

  • person­bevis från Skatteverket.

Person­beviset går att beställa från Skatte­verkets hemsidalänk till annan webbplats.

  • intyg från en läkare som visar att det finns behov av god man eller förvaltare.
  • en social utredning. Om du har kontakt med en bistånds­handläggare, kurator eller liknande så kan hen skriva en sådan utredning.

Socialtjänsten kan anmäla behov av god man till överförmyndaren. Använd blanketten nedan och bifoga läkarintyg och social utredning. Därefter tar överförmyndaren ställning till om det finns skäl att ansöka om god man till tingsrätten.

Anmälan om behov av god man eller förvaltareWord

Vem kan få en god man eller förvaltare?

För att du ska kunna få en god man eller förvaltare måste du ha någon form av sjukdom, psykiskt funktions­hinder, försvagat hälso­tillstånd eller liknande. Det ska finnas under­lag i form av läkar­intyg och social utredning som styrker behovet. En god man utses inte om du kan få hjälp på annat sätt, till exempel genom social­tjänstens in­satser eller en anhörig.

Det är tings­rätten som beslutar om godmanskap ska anordnas eller inte.

Den som har god man kallas för huvud­man.

Vad kostar det och vem betalar?

Huvudregeln är att den som har god man eller förvaltare själv ska betala för hjälpen. Hur mycket du ska betala beror på hur stora inkomster du har och om du har några andra tillgångar.

Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen granskats. Ett normalt arvode är cirka 10 000–15 000 kronor per år.

Vem blir min gode man eller förvaltare?

Din gode man kan vara en anhörig eller en utomstående. Om du inte har några önske­mål föreslår överförmyndaren en god man. Överförmyn­daren kontrollerar så att personen som föreslås är lämplig. En god man får till exempel inte ha betalnings­anmärkningar hos krono­fogden eller förekomma i polisens belastnings­register.

Kan jag anmäla att en annan person behöver god man?

Utomstående och social­tjänsten kan anmäla till över­förmyndaren om de anser att en person behöver god man.

Fyll i blanketten Ansökan eller anmälan om god man eller förvaltareWord

och skicka med underlag som styrker behovet av god man eller förvaltare.

När du har skickat in en anmälan till över­förmyndaren utreder vi om det finns skäl att ansöka hos tingsrätten.

Överförmyndaren
177 80 Järfälla

Hur lång tid tar det att få en god man eller förvaltare?

En ungefärlig tid kan vara två till tre månader. Om ärendet är brådskande kan det gå snabbare. Hur lång tid det tar beror på hur snabbt det går att hitta en lämplig person för uppdraget och även tings­rättens hand­läggnings­tid.

Om din ansökan behöver komp­letteras kan det ta längre tid, så tänk på att fylla i ansökan rätt och att alla handlingar ska vara med.

Vad händer om gode mannen inte sköter uppdraget?

Om du är missnöjd med en god man eller en förvaltare kan du kontakta över­förmyn­daren, helst skriftligen. Över­förmyndaren skickar därefter en kopia av klago­målet till gode mannen eller förval­taren så att hen får yttra sig. Därefter tar vi ställning till om det finns skäl att vidta åtgärder.

Hur gör jag för att byta god man eller förvaltare? Kan godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra?  

När det gäller byte av god man eller förvaltare så är det överförmyndaren som utreder och beslutar om det finns skäl att byta eller inte.  

Om situationen förändras kanske du inte behöver en god man eller förvaltare längre. Så länge du förstår vad saken gäller är det frivilligt att ha god man. Ibland upphör förvaltar­skap och övergår i god­manskap, som är en mindre ingripande åtgärd.  Det är tingsrätten som beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra. 

Ansökan om upp­hörande eller byte av god manPDF

Ansökan om upp­hörande eller byte av förvaltarePDF

Läs mer

Riksförbundet fri­villiga samhälls­arbetare har tagit fram materialet Rollkoll där de förklarar vad det innebär att ha god man och förvaltare.

Rollkolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sedan 1 juli 2017 har regelverket för anhöriga stärkts för att kunna sköta ekonomiska angelägenheter för en person som blivit sjuk och behöver hjälp i sin dagliga livsföring. Läs mer på Svenska bankföreningens sida:

Behörighet för anhöriga vid bankaffärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Framtidsfullmakterlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2017-09-29

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?