Anmäl­nings­plikt vid arbete med barn

Lärare och två flickor pratar

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla allt som kan innebära att social­tjänsten behöver ingripa, även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd.

Så gör du en anmälan

Ring servicecenter. Då får du tala med erfarna social­sekreterare med tystnads­plikt. De kan också ge råd och stöd när du står inför beslutet att göra en anmälan.
Telefon: 08-580 285 00 (tonval 2 - socialtjänst).

Kvällar och helger ringer du till Socialjouren Nordväst

När du har gjort en anmälan

Du som har anmält får ingen information tillbaka om hur det går i fallet eftersom vi jobbar under sekretess för att skydda den personliga inte­griteten hos samtliga inblan­dade.

Om det kommer nya och viktiga uppgifter efter att du har gjort en anmälan, ring social­sekreteraren eller social­tjänstens kundtjänst och komplettera. Tänk på att en anmälan inte alltid leder till att en familj tackar ja till erbjudet om stöd från social­tjänsten. Social­tjänstlagen bygger på frivillighet och det är bara i allvarliga fall som det kan bli aktuellt med någon tvångs­åtgärd.

Om en utredning läggs ned utan åtgärd kan du göra en ny anmälan.

Syns man som anmälare?

Eftersom det är lag på att du som arbetar med barn och ungdomar ska anmäla när du tror att ett barn far illa, måste den som har blivit anmäld få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rätts­säkerhet att göra.

Anmälnings­plikten är viktigare än sekretessen

Skyldigheten att anmäla väger tyngre än sekretessen, men du bör tala om för barnets föräldrar att du tänker göra en anmälan och varför. Annars kan föräld­rarna tappa förtroendet för personalen och då kan också social­tjänstens arbete försvåras.

Undantag vid över­grepp

När det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen, eller våld mot barnet, ska föräldrarna inte kontaktas innan du gör en anmälan.

Senast uppdaterad: 2017-10-20

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?