Social­tjänst­lagen (SoL) och LSS

Stöd och hjälp till personer med funk­tions­hinder kan ges enligt två lagar - Social­tjänst­lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Här kan du läsa kort om vad de innebär.

Socialtjänst­lagen (SoL)

Enligt socialtjänst­lagen har den som inte själv kan till­godose sina behov eller kan få dem tillgodo­sedda på annat sätt rätt till bistånd av social­nämnden för sin försörjning (försörjnings­stöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den enskilde ska genom bi­ståndet till­försäkras en skälig levnads­nivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Läs om Stöd till barn och ungdomar enligt SoL

Läs om Stöd till vuxna enligt SoL

Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS)

LSS är en rättighets­lag och vänder sig till dig som omfattas av någon av nedan beskrivna person­kretsar enligt 1 § LSS.  

Personkrets 1

Personer med utvecklings­störning, autism eller autism­liknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvnings­mässigt funktions­hinder efter hjärn­skada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions­hinder som uppen­bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårig­heter i den dagliga livs­föringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

För att få veta om du omfattas av någon av person­kretsarna måste du ha läkarintyg eller psykolog­utlåtande som styrker din situation.

Läs mer om stöd till barn och ungdomar enligt LSS

Läs mer om stöd till vuxna enligt LSS

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?