Gå direkt till sidans innehåll

Syssel­sättning för dig med psykisk funktions­nedsättning

Du som har en psykisk funktions­nedsättning kan ha rätt till arbets­verksamhet och syssel­sättning. Din hand­läggare kan vägleda men inte välja åt dig.

Till dig som ska välja sysselsättningPDF

Du väljer själv syssel­sättning

De företag och verksamheter som du kan välja mellan presenteras nedan och är godkända av kommunen.

Funkisgruppen

"Vi vill motivera dig som deltagare att utforma en praktik­önskan utifrån dina egna idéer och önskemål. Praktiken är oavlönad och ger dig möjlighet få prova på något som du är intresserad av och motiverad till. Vi erbjuder också riktiga arbets­uppgifter i en anpassad arbetsmiljö."

Lokaler: Korta Gatan 7, 9 tr, i Solna strand och Girovägen 13 i Järfälla.
Telefon: 08-522 501 60 (Solna) och 072-373 41 75  (Järfälla)

Webbplats Funkisgruppen

Infoblad Funkisgruppen JärfällaPDF

Infoblad Funkisgruppen SolnaPDF

Järfälla dagliga syssel­sättning

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt vi kan för att minska smittspridningen hos riskgrupper. Har du frågor kring detta så vänd dig till Järfälla kommuns servicecenter:

Telefon 08-580 285 00

E-post kontakt@jarfalla.se

"Vi är till för dig som har en psykosocial funktions­nedsättning och behöver en meningsfull syssel­sättning eller ett stöd för att börja eller återgå till arbete eller ut­bildning. Du kan delta i arbets­grupper med olika inriktning såsom trädgård, kök, bageri, färg och form, kläd­försäljning, snickeri eller utegrupp med olika uppdrag för kommunen."

Lokaler: Engelbrektsvägen 45, Frihetsvägen 12 och Källtorpsvägen 10 i Järfälla
Telefon: 08-580 294 76 eller 08-580 289 18

Infoblad Järfälla dagliga sysselsättningPDF

Mellanmålet Rehab

"Mellanmålet Rehab är ett socialt företag som anordnar sysselsättning och stödinsatser för unga vuxna 18–35 år med psykisk ohälsa i Stockholms län. Varje deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

Lokaler: Strandbergsgatan 61 i Stadshagen. Telefon: 08-612 37 91 eller 076-116 34 96

Webbplats Mellanmålet Rehab

Infoblad Mellanmålet RehabPDF

Misa Fridhemsplan

"På Misa arbetar vi med att personer med psykisk samt social ohälsa ska kunna hitta en lämplig syssel­sättning på den öppna arbets­marknaden. Vår verksamhet bygger på att ta tillvara på dina egna idéer, intressen, resurser och kompetenser. Vi arbetar enligt metoden IPS – individual placement & support."

Lokaler: S:t Göransgatan 84, 300 meter från Fridhemsplans tunnelbana. Från och med den 1 december 2020 flyttar Misa Fridhemsplan till Strandbergsgatan 61 i Stadshagen.

Telefon: 08-653 00 86

Webbplats Misa Fridhemsplan

Infoblad Misa FridhemsplanPDF

Så ansöker du

Kontakta servicecenter på telefon 08-580 285 00, tonval 1 så får du tala med en handläggare som kan hjälpa dig att ansöka.

Senast uppdaterad: 2020-09-17

Upp