Innehåll

HSL-teamet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som bor på ett särskilt boende, för äldre samt till personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad.

Hälso- och sjukvårdsinsatser

HSL-teamet ansvarar för att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå upp till och med sjuksköterskenivå på:

  • Boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS
  • Boende med särskild service och dagverksamhet enligt SoL, socialpsykiatri.
  • Dagverksamhet för äldre enligt SoL.

Dietist och rehab

Inom HSL-teamet finns även uppdrag för dietist och rehabpersonal inom vård- och omsorgsboende, samt samordning av hälso- och sjukvårdsstudenter.

Kontakt

Verkamhetschef Loreto Ormeno (dagtid)

Telefon: 08-580 283 33 

E-post: Loreto.Ormeno@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp