Innehåll

Kastanj­ens vård- och omsorgsboende

På Kastanjens vård- och omsorgsboende finns en avdelning för permanent demensboende och tre avdelningar för personer som behöver växelvård eller korttidsboende. Kastanjen ligger centralt beläget i Jakobsberg.

Kastanjens äldreboende i Jakobsberg

Kastanjen har modern tek­nisk utrustning. Enkel­rummen har rymliga badrum, TV och kylskåp. Varje enhet har ett vardagsrum med matsalsdel och kök för gemensamt bruk. Framför huset finns en trädgård med boulebana, fontän, gångstråk och sittplatser.

Viktigt att tänka på vid besök

Vid besök av din närstående hänvisar vi till den enskilda lägenheten. Alltså inga besök i de allmänna utrymmena.

Kastanjens vård- och omsorgsboende

På Kastanjen finns en enhet med demensinriktning med tio lägenheter. Att få en plats på Kastanjens äldreboende kräver biståndsbeslut av kommunen. Du ansöker genom att kontakta kommunens servicecenter:

Telefon: 08-580 285 00 (tonval 1 - äldreomsorg)

Läs mer här om att ansöka om plats på äldreboende

Kastanjens korttidsboende

Korttids­boende finns för per­soner över 63 år som av olika skäl behöver en tids­begränsad och kortvarig vistelse i boende med omsorg och omvårdnad. På Kastanjen finns tre enheter för personer som behöver växelvård eller korttidsboende, med vardera tio lägenheter.

Att få en plats på Kastanjens vård- och omsorgsboende kräver biståndsbeslut av kommunen.

Läs mer om Kastanjens korttidsboende här

Kontakt Kastanjens vård- och omsorgsboende

Koordinator: 08-580 294 70 (vardagar 8-15)

Kontakta koordinatorn vid all korttidsvård och växelvård. Även om du har frågor kring vistelsen på Kastanjen - t.ex. vad man ska ha med sig. Kontakta även koordinator om du undrar på vilken avdelning din närstående är på Kastanjen.

Sjuksköterska: 08-580 290 99 (vardagar 7-16)

Sjuksköterska: 08-580 294 70  (vardagar 16-21 och helg)

Avdelningen Vädersolen

Omvårdnadspersonal: 08-580 294 69 (dygnet runt)

Verksamhetschef

Sofia Edholm: 08-580 296 83

Adress

Birgittavägen 6
177 31 Järfälla

Kastanjens vård- och omsorgsboende drivs i kommunens egen regi.

Söker du jobb?

All rekrytering sker via vår centrala rekryteringsenhet.

Hitta alla lediga jobb här!

Kontakta oss gärna om du har frågor!

E-post: rekrytering.soc@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp