Gå direkt till sidans innehåll

Kastanjens kort­tids­boende

Korttids­boende finns för per­soner över 63 år som av olika skäl behöver en tids­begränsad och kortvarig vistelse i boende med omsorg och omvårdnad.

Kastanjens korttidsboende

Kastanjens korttidsboende ligger på Birgittavägen 6 i Jakobsberg. Här finns modern teknisk utrustning. Enkel­rummen har rymliga badrum, TV och kylskåp.

Här finns tre enheter för personer som behöver växelvård eller korttidsboende, med vardera tio lägenheter.

Att tänka på vid besök

Du som närstående är välkommen att besöka din anhörig på Kastanjens korttidsboende. Vid besök av din närstående hänvisar vi till den enskilda lägenheten. På grund av den rådande pandemin är det inte tillåtet med besök i de allmänna utrymmena.

Korttidsboende

Korttidsboende är en form av vård- och omsorgsboende som riktar sig till dig som inte behöver en permanent plats, utan ett boende med omvårdnad under en begränsad tid. Tillfällen då du kan få korttidsvård:

  • Efter en sjukhusvistelse då det kan vara svårt att klara sig hemma
  • Avlastning för närstående, om du får vård i hemmet av en anhörig som behöver få vila eller åka bort kan du ansöka om ett korttidsboende.
  • Du som väntar på en plats på ett permanent vård- och omsorgsboende. Om det inte finns platser lediga på vård- och omsorgsboende kan du ansöka om korttidsboende under tiden du väntar.

Växelvård

Växelvård kallas det när du bor växelvis hemma och växelvis på ett korttidsboende. Växelvård är ett stöd för närstående för att de ska orka hjälpa, stödja och vårda sin äldre närstående.

Du som beviljas växelvård tar med dig egna kläder, dina egna mediciner, hjälpmedel etc. till korttidsboendet. Inför varje period behöver du även testa dig för covid-19. Du kan inte flytta till korttidsboendet innan vi har ett negativt provresultat.

Så ansöker du om korttidsboende

Att få en korttidsplats eller växelvård kräver biståndsbeslut av kommunen. Kontakta din handläggare på äldreenheten eller enheten funktions­nedsättning. Har du ingen handläggare kan du ringa kommunens servicecenter, telefon 08-580 285 00, tonval 1 (äldreomsorg) så får du hjälp.

Ansök via e-tjänst eller blankett

Du kan ansöka via kommunens e-tjänst bistånd och hjälp eller blankett, som finns att hämta i e-tjänsten. Kontakta servicecenter om du istället behöver få blankett hemskickad.

E-tjänst bistånd och hjälp - ansökan

Blanketter finns att hämta i e-tjänsten

Kontakt

Koordinator och sjuksköterska

Kontakta koordinatorn för alla frågor kring korttidsvård och växelvård. Till exempel frågor inför vistelsen, vad vad man ska ha med sig etc. Kontakta även koordinator om du undrar på vilken avdelning din närstående är på Kastanjen.

Koordinator: 08-580 294 70 (vardagar kl. 8-15)

Sjuksköterska: 08-580 294 70 (vardag 16-21 och helg)

Avdelning Stjärnfallet:

Omvårdnadspersonal: 08-580 294 61 (dygnet runt)

Sjuksköterska: 08-580 294 62 (vardagar 7-16)

Avdelning Månstrimman:

Omvårdnadspersonal: 08-580 294 71 (dygnet runt)

Sjuksköterska: 08-580 294 72 (vardagar 7-16)

Avdelning Norrskenet:

Omvårdnadspersonal: 08-580 294 73 (dygnet runt)

Sjuksköterska: 08-580 294 79 (vardagar 7-16)

Verksamhetsansvarig

Verksamhetschef Sofia Edholm: 08-580 296 83

Assistent: 08-580 296 89 (vardagar 7-15.30)

Adress

Birgittavägen 6, 177 31 Järfälla

Överklaga beslut

Så överklagar du ett beslut

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp