Innehåll

Lönnens vård- och omsorgsboende

Lönnens vård- och omsorgsboende är ett boende för personer över 65 år med omfattande vård- och omsorgs­behov, och här finns även en finsk profil för personer med finsk bakgrund.

Lönnens vård- och omsorgsboende ligger i närheten av Jakobsbergs centrum. Lönnen består av 58 lägen­heter på sex avdel­ningar. Tre av avdel­ningarna är avsedda för demensomsorg.

Lönnen erbjuder omsorg dygnet runt med sjuk­sköterskor, under­sköterskor samt egen sjuk­gymnast och arbets­terapeut.

Finsk profil

Lönnen är ett så kallat profilerat vård- och omsorgsboende för personer med finsk bakgrund. Detta betyder att det finns tillgång till personal som kan finska, finska maträtter lagas med regelbundenhet och finsk kultur och traditioner uppmärksammas.

Lönnen är dock inte ett finskt vård- och omsorgsboende där all personal kan finska och enbart personer med finsk bakgrund bor utan det är ett vård- och omsorgsboende med speciell kunskap och kompetens för målgruppen. Personer från alla bakgrunder och kulturer är välkomna till Lönnen och får biståndsbeslut och plats enligt behov.

För mer information, kontakta verksamhets­chef.

Kontakt

Verksamhetschef

Telefon 08–580 295 20

Sjuksköterska (nås dygnet runt)

Telefon 08-580 295 43

Adresser:

Vibblabyvägen 97 (hus 1)

Vibblabyvägen 99 (hus 2)

177 64 Järfälla

Lönnens vård- och omsorgsboende drivs på entre­prenad av privata vård­företaget A & O Ansvar och Omsorg AB.

Läs mer på Lönnens egen webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp