Innehåll

Nytt vård- och omsorgsboende i Viksjö

Ett vård- och omsorgsboende som består av ett femtiotal lägenheter planeras på en tomt vid Skiftesvägen/Hemmansvägen i Viksjö i västra Järfälla.

Tomten är rektangulär och sluttar uppåt fem meter från sydöstra hörnet till det nordvästra. En T-tormad byggnad i två-tre våningar, delvis i souterräng, föreslås. Det möjliggör att man kan behålla en stor del av de befintliga träden och håller ner fotavtrycket på volymen.

Fasaderna föreslås anpassa sig till villabebyggelsen i området och skapa en varm mänsklig miljö för de boende på äldrebo­endet och deras grannar.

På entréplan med ingångar från Hemmansvägen ligger de gemensamma funk­tionerna som samlingssal och personalutrymmen samt varumottagning, soprum och garage. Från det centralt belägna trapphuset når man boendeavdelningarna på plan två och tre samt gården i sydväst. På boendeavdelningarna är allrum och kök orienterade mot de två gårdarna i väster.

Den här sidan kommer att uppdateras löpande. vård- och omsorgsboende beräknas att vara färdigt under år 2023.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp