Innehåll

Vård- och omsorgsboende för äldre

Du kan ansöka om att flytta till ett vård- och omsorgsboende när hem­tjänst inte längre räcker för att du ska vara trygg och säker hemma. vård- och omsorgsboende inne­bär att du bor i en lägenhet med eget hyres­kontrakt. Korttidsboende är för dig över 63 år som behöver boende med omvårdnad en kortare period.

Restriktioner på vård- och omsorgsboende gäller fortfarande - även efter den 9 februari.

Besök på vård- och omsorgsboende under pandemin

Det är möjligt att besöka närstående på alla kommunala och privata vård- och omsorgsboenden i Järfälla. Vi fortsätter att göra allt för att hindra smittspridning bland äldre. Restriktionerna lättar i samhället men finns kvar inom vård och omsorg. Därför är det fortfarande viktigt att varje besök planeras väl och att du som närstående funderar på om ditt besök är absolut nödvändigt.

Om det på avdelningen finns misstänkt eller konstaterad smitta avråder vi starkt från alla fysiska besök. Om ett nödvändigt besök ändå måste ske kan rekommendationen för skyddsutrustning se annorlunda ut för besökaren. Du får i så fall information om detta när du ringer för att boka ditt besök.

Överväg alltid om ni istället kan träffas utomhus eller via videosamtal. Personalen på boendet kan berätta mer om vilka möjligheter som finns.

Att tänka på inför ditt besök

Järfälla kommun har utifrån direktiv från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskydd Stockholm tagit fram ett antal rekommendationer till besökare på vård- och omsorgsboende för att minska risken för smittspridning:

  • Ring alltid till avdelningen och boka ditt besök. För att undvika att för många kommer samtidigt kan du bli hänvisad att komma en annan tid.
  • Max två personer per besök gäller för att undvika trängsel inne på boendet.
  • När du kommer till boendet, ring på klockan så kommer personal och möter dig.
  • I entrén blir du erbjuden munskydd, som vi vill att du har på dig under hela ditt besök.
  • Besöket sker i din närståendes lägenhet – inte i gemensamma utrymmen. Passa gärna på att träffas utomhus om vädret tillåter!
  • Håll avstånd till den du besöker och till personalen.
  • Sprita händerna med den handsprit som erbjuds vid ingång till avdelningen. Under besöket i lägenheten rekommenderar vi att du tvättar händerna med tvål och vatten.

Så ansöker du om boende

Din handläggare hjälper dig att ansöka om plats på vård- och omsorgsboende. Om du har frågor om vård- och omsorgsboende kan du även kontakta Service­center på telefon: 08-580 285 00, tonval 1 (äldreomsorg).

Om du får en plats på ett vård- och omsorgsboende har du rätt att få flytta dit inom tre månader. Du kan inte välja vård- och omsorgsboende men vi tar hänsyn till dina önske­mål.

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Information om boendet

Vård- och omsorgsboendets personal ansvarar för att ge dig all praktisk infor­mation om ditt boende, till exempel vilka rutiner som finns. Det sker oftast när de visar dig lägen­heten.

Precis som i en vanlig hyres­lägenhet betalar du själv för hyra och för­bruknings­artiklar. Du kan ta med egna möbler som ryms i lägenheten. Det enda undan­taget är säng och madrass, som vård- och omsorgsboendet ansvarar för att det finns till dig i lägen­heten.

Att göra innan du flyttar

Inför flytten är det bra att ta följande kontakter:
 
1. Pensions­myndigheten för ansökan om bostads­tillägg.
Telefon: 0771-776 776

Pensions­myndighetens webbplats

2. Skatteverket för ändring av folk­bok­förings­adress
Telefon: 0771-567 567

Skatteverkets webbplats

Du kan även ändra adress hos Svensk Adressändring, telefon 020‑97 98 99.

3. Ditt försäkrings­bolag. Alla som bor på vård- och omsorgsboendet måste teckna en egen hem­försäkring.

Ansök om tillfälligt nedsatt avgift

Om du i samband med flytten får tillfälligt dubbla hyror, kan du ansöka om tillfälligt ned­satt avgift. Avgiften sänks i högst tre månader. Du kan ansöka om tillfälligt nedsatt avgift via e-tjänsten eller blankett i e-tjänsten som heter "Bistånd enligt sol (över 65 år)".

Ansökan om tillfälligt nedsatt avgift / bistånd

Bostads­anpassning

Om huset du bor i saknar hiss eller andra viktiga funktioner kan du ansöka om bostads­anpassnings­bidrag för att anpassa ditt hem, så att du kan bo kvar.

Läs mer om bostads­anpassning

Senior­boende

Seniorboende är en typ av bostad som har äldre per­soner som målgrupp oftast ska man vara 55 år eller äldre. Kommunen har inga egna senior­boenden men det finns privata alternativ i Järfälla, både bostads­rätter och hyres­rätter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp