Gå direkt till sidans innehåll

Bostads­anpass­ning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad, så att den fungerar för dig i vardagen. Du ansöker via e-tjänsterna nedan.

Så ansöker du om bostadsanpassning

Du ansöker via e-tjänsten eller blankett i e-tjänsten

Information om ansökan och handläggningsprocessen som pdf Pdf, 278.3 kB.

  • Du ansvarar för att ansökan blir fullständigt ifylld och att uppgifterna är korrekta.
  • Tänk på att tydligt beskriva vad du söker bidrag för.
  • Till ansökan bifogar du ett intyg från en sakkunnig som beskriver din funktionsnedsättning och styrker att behovet av anpassningen är nödvändig.

Ägarmedgivande eller nyttjanderättsmedgivande

Innan vi kan utreda din ansökan om bidrag måste alla ägare till bostaden godkänna att anpassningen
görs och att du inte behöver återställa anpassningen om du flyttar.

Ägarmedgivandet görs via e-tjänst eller blankett i e-tjänst

Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt och inte ensam har rätt att nyttja bostaden behövs
dessutom ett medgivande från övriga nyttjanderättshavare.

Medgivande från nyttjanderättshavare görs via e-tjänst eller blankett i e-tjänst

Vad händer med ansökan?

När ansökan har kommit in går en handläggare igenom handlingarna du skickat in och bedömer om du har
rätt till bostadsanpassningsbidrag. Ibland kan du behöva kompletta din ansökan. Ibland görs handläggaren ett hembesök för att besiktiga bostaden. För att besluta hur mycket bidrag du kan få kan anbud eller offerter behövas från en eller flera entreprenörer.

När utredningen är klar fattar handläggaren ett beslut som skickas till dig. Du kan överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten. Information hur du går tillväga får du med beslutet.

Vem anpassar bostaden?

För att få anpassningen utförd måste du själv välja entreprenör, ingå avtal med entreprenören och beställa arbetet. Konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller mellan dig och entreprenören.

I undantagsfall kan du lämna fullmakt till handläggaren att hjälpa dig med kontakten med en
entreprenör. Även då är det du som är avtalspart med entreprenören.

När kommer pengarna?

När bostadsanpassningen är utförd och kostnaden har redovisats av dig betalas bidraget ut. Betalningen sker
antingen direkt till entreprenören eller direkt till dig. Du får mer information från beslut från din handläggare.

Kontakt med handläggare

Har du frågor om bostadsanpassning är du välkommen att kontakta någon av kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

Kontakt tas via servicecenter, telefon 08-580 285 00

Vad är bostadsanpassning?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag till dig med bestående funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är att du ska kunna göra de anpassningar i din bostad som är nödvändiga för att du ska kunna leva som alla andra i en egen bostad.

Vem kan få bidraget?

Du som har en bestående funktionsnedsättning som äger en bostad för permanent bruk eller innehar en sådan med hyres- eller bostadsrätt kan få bidraget.

Om du är under 18 år förs din talan av förmyndare, vanligtvis föräldrarna. Samtliga förmyndare (föräldrar) ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Vad ska bidraget användas till?

Bidrag kan lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Exempel på anpassningsåtgärder:

  • Anpassning av trösklar
  • Montera stödhandtag
  • Ramp för att komma ut och in i bostaden
  • Dörrautomatik
  • Spisvakt

Om du byter bostad

Om du flyttar är det viktigt att du väljer ny bostad med omsorg för att undvika behov av anpassning.

Vid flytt tillkommer ytterligare villkor för att bidrag ska lämnas.

Reparation, besiktning och underhåll

Du kan söka bidrag för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Här kan du läsa mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer på Boverkets hemsida

Fastighetsägare

Den som äger bostaden behöver gå med på att anpassningsåtgärden utförs.

Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt behöver du komma överens med din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Här kan du som är fastighetsägare läsa mer bostadsanpassningsbidrag Pdf, 108.3 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp