Gå direkt till sidans innehåll

Bostads­anpass­ning

Kommunen kan bevilja bidrag till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Med hjälp av bidraget kan du anpassa din bostad så att den fungerar för dig i vardagen.

Ansökan

Information om ansökan och handläggningsprocessen Pdf, 278.3 kB.

Blankett för ansökan om bostadsapassningsbidrag Pdf, 553.4 kB.

Blankett för medgivande till bostadsanpassning från nyttjanderättshavare Pdf, 508.3 kB.

Blankett för ägarmedgivande Pdf, 586.7 kB.

Kontakt med handläggare

Har du frågor om bostadsanpassning är du välkommen att kontakta någon av kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

Kontakt tas via servicecenter, telefon 08-580 285 00

Vad är bostadsanpassning?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag till dig med bestående funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är att du ska kunna göra de anpassningar i din bostad som är nödvändiga för att du ska kunna leva som alla andra i en egen bostad.

Vem kan få bidraget?

Du som har en bestående funktionsnedsättning som äger en bostad för permanent bruk eller innehar en sådan med hyres- eller bostadsrätt kan få bidraget.

Om du är under 18 år förs din talan av förmyndare, vanligtvis föräldrarna. Samtliga förmyndare (föräldrar) ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Vad ska bidraget användas till?

Bidrag kan lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Exempel på anpassningsåtgärder:

  • Anpassning av trösklar
  • Montera stödhandtag
  • Ramp för att komma ut och in i bostaden
  • Dörrautomatik
  • Spisvakt

Om du byter bostad

Om du flyttar är det viktigt att du väljer ny bostad med omsorg för att undvika behov av anpassning.

Vid flytt tillkommer ytterligare villkor för att bidrag ska lämnas.

Reparation, besiktning och underhåll

Du kan söka bidrag för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Blankett för reparation Pdf, 551.2 kB.

Här kan du läsa mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer på Boverkets hemsida

Fastighetsägare

Den som äger bostaden behöver gå med på att anpassningsåtgärden utförs.

Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt behöver du komma överens med din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Här kan du som är fastighetsägare läsa mer bostadsanpassningsbidrag Pdf, 108.3 kB.

Blankett för ansökan om återställningsbidrag Pdf, 542.5 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp