Innehåll

Demens ­– stöd och vägledning

Det är många aktörer som samverkar i vårdkedjan för att ge stöd till dig som har en demenssjukdom/kognitiv sjukdom, och till dina anhöriga och närstående.

Till dig som är anhörig:

  • Vill du ha stöd i anhörigrollen, vänd dig till vår anhörigkonsulent Hanna Aju tel: 08-580 289 27
  • Om du är orolig för en närstående, granne eller bekant kan du göra en orosanmälan via Järfälla kommuns servicecenter, så tar en biståndshandläggare kontakt med personen och informerar om stöd. Telefon: 08-580 285 00 (tonval 1).

Är du orolig för demens/tidiga symtom?

Det finns många orsaker till att det blir svårare att få ihop vardagen eller att minnet sviktar. Därför är det viktigt att utreda orsaken. Det finns fem frågor du kan ställa dig:

  • Minns du sämre än tidigare? Glömmer du bort tider, möten och överenskommelser eller kommer på fel tid?
  • Har du fått svårare att uttrycka dig, hitta ord, läsa och/eller skriva?
  • Har du svårare att orientera dig, hitta i din närmiljö eller i nya miljöer?
  • Har du fått svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, göra en inköpslista, handla, laga mat eller göra andra invanda aktiviteter?
  • Har din personlighet eller sinnesstämning förändrats? Är du exempelvis mer impulsiv, lättretlig, irriterad eller isolerar du dig?

kan det vara ett tecken på kognitiv svikt eller början på en demenssjukdom. Kontakta din vårdcentral för utredning och behandling.

Andra aktörer i vårdkedjan

Biståndshandläggare

Hit vänder du sig om du behöver stöd i vardagen. Du når biståndshandläggaren via servicecenter.

Telefon 08-580 285 00

Hemtjänst

Är de som utför beviljat stöd i vardagen.

Läs mer om hemtjänst här

Bostadsanpassning

Om du behöver hjälp att förändra hemma kan du i vissa fall ansöka om bostadsanpassningsbidrag till exempel för att ta bort trösklar eller installera en spisvakt.

Du behöver även ett intyg från sakkunnig som styrker behovet av anpassning. Kontakta primärvårdsrehabiliteringen för detta.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Vårdcentralen

Hit vänder du dig med frågor gällande hälso- och sjukvård. Det är vårdcentralen som gör den första utredningen kring misstänkt demenssjukdom. Du kan även få hjälp med till exempel läkemedelshantering och inkontinenshjälpmedel.

Primärvårdsrehabilitering

Hit vänder du dig till exempel med frågor kring aktivitets- och funktionsförmåga, träning, kost, hjälpmedel, hjälp med översyn av bostadsmiljön och intyg vid bostadsanpassning. Ingen remiss krävs. Du hittar mer information om mottagningar på 1177.

Kognitiv mottagning (f.d minnesmottagningen)

Vårdcentralen kan remittera dig hit för utvidgad utredning. Du hittar mottagningar på 1177.

Levnadsberättelse

Levnadsberättelser ger dig möjlighet att dela med dig av det som är viktigt för dig. Här kan du ladda ner Järfälla kommuns levnadsberättelse. Skriv ut den och fyll i för hand eller fyll i direkt på datorn.

Levnadsberättelse - skriv ut och fyll i Pdf, 1.2 MB.

Levnadsberättelse - fyll i på datorn Pdf, 1.2 MB.

Aktiv vardag

Besök våra öppna mötesplatser i Jakobsberg, Kallhäll, Barkarby och Barkarbystaden. Seniorträffarna har öppet vardagar och erbjuder fysiska, kreativa och social aktiviteter. Här finns också möjlighet att träna.

Järfällas seniorträffar

För dig som behöver mer stöd för en aktiv vardag har vi dagverksamhet. Kontakta din biståndshandläggare för information och ansökan. Ring servicecenter på tel 08-580 285 00 tonval 1.

Mer om demens

Demens­förbundets webbplats

Svenskt demens­centrum

Alzheimer­föreningen

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

För dig som vill veta mer om demenssjukdomar och bemötande, finns Nationellt kompetenscentrum anhöriga. På deras hemsida finns bland annat en navigeringskurs om demens för anhöriga.

Titta gärna på webbföreläsningarna som tar upp olika teman kring sjukdomar, bemötande och stöd samt anhörigberättelser.

Nationellt kompetenscentrum för anhörigas webbplats

Andra bra tips

Se över behovet av fullmakter.

Framtidsfullmakt

Anhörigbehörighet

God man och förvaltare

Att skaffa trygghetslarm

Trygghetslarm ger dig möjlighet till akut hjälp i hemmet. Larmet är även kopplat till ett brandlarm. Du ansöker om trygghetslarm hos biståndshandläggaren. Ring servicecenter på tel 08-580 285 00.

Läs mer om trygghetslarm här

Var rädd om tänderna!

Ställ dig följande tre frågor:

  • Har du besvär från munnen?
  • Finns det något du undviker att äta eller dricka?
  • Har du inte träffat någon tandläkare de två senaste åren?

Om du svarar ja på någon av frågorna, kontakta din tandläkare.

De flesta fallolyckor sker i hemmet

Primärvårdsrehabiliteringen kan hjälpa dig se över din hemmiljö.

Undvik att kliva på stegar. Kommunens fixartjänst hjälper till med till exempel gardinbyten, byta glödlampa eller batteri i brandvarnare. 

Fixartjänsten

Tips för att undvika fallolyckor

Checklista för att undvika fall i hemmet.

Träna din balans!

Andra kontakter

Volontärverksamheten. En volontär är en person som du till exempel kan promenera eller fika tillsammans med.

Volontärverksamheten

Digital hemguide för dig som behöver hjälp med till exempel telefon, I-pad eller dator. Bokas via servicecenter, telefon 08-580 285 00.

Digital hemguide

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp