Innehåll

Hembesök för äldre

Hembesöken syftar till att ge information om vilka stöd och verksamheter som kommunen erbjuder inom äldreomsorg- och funktionshinderområdet.

Hembesök för dig som fyller 85 år

Du som fyller 85 år, bor i eget boende och som inte är har insatser från kommunen erbjuds att boka in ett hembesök. Besöket är ett personligt samtal där du får information om kommunens och frivilligorganisationernas olika insatser och verksamheter för äldre.

Om du vill finns möjlighet att få vägledning att hitta till lämplig verksamhet. Tolk ordnas om samtalet ska genomföras på annat språk än svenska.

Information till dig som fyller 80 år

Till personer som fyller 80 år skickas ett informationsmaterial om kommunens insatser och verksamheter. Du kommer även bli inbjuden till ett informationstillfälle på någon av kommunens seniorträffar.

Information till dig som är finsktalande

Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär att finskspråkiga invånare har särskilda rättigheter och kan exempelvis få information på finska och använda finskan i kontakt med kommunen.

Du som är finsktalande och 65 år eller äldre, har möjlighet att få information om kommunens verksamheter på finska. Du kan även boka in ett möte för att få vägledning i att hitta till lämplig verksamhet. Behövs det tolk så ordnar vi det.

Kontakt

För mer information om uppsökande verksamhet, kontakta kommunen.

Telefon 08-580 280 15

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp