Innehåll

Ledsag­ning

Ledsagning finns för dig som har svårt att ta dig till och från fritids­aktiviteter, vänner och bekanta. Eller för dig som behöver hjälp att komma ut och promenera. Hjälpen beviljas ett antal timmar varje månad.

Så ansöker du om ledsagning

Du måste själv ansöka om ledsagning. Personer under 15 år eller personer som saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan ta hjälp av vårdnads­havare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Du ansöker i e-tjänsten bistånd och hjälp - ansökan

Du kan också ansöka genom att fylla i blankett som finns att hämta i e-tjänsten.

Du väljer själv ledsagare

I Järfälla kan du själv välja vem som ska utföra hjälpen du blivit beviljad.

Här kan du läsa vilka godkända företag du kan välja mellan

Mer information kring ledsagning och ansökan

Läs om hur du överklagar ett beslut

Aktuella avgifter för ledsagning

Kontakt eller personligt möte

Du kan också få hjälp av din hand­läggare på kommunen. Har du ingen hand­läggare kan du ringa kommunens service­center, telefon 08-580 285 00, tonval 1 (äldreomsorg och funktions­nedsättning) så får du hjälp.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp