Innehåll

Resultat seniorenkät hösten 2021

Hur är det att vara senior i Järfälla? Vi ställde frågan till seniorer i hela kommunen och fick många värdefulla svar. Här hittar du en sammanställning av svaren från Järfällas seniorenkät 2021.

Hösten 2021 fanns en seniorenkät att besvara på kommunens webbplats och via hembesök i hemtjänsten. Totalt kom 150 svar in på enkäten, som redovisas nedan.

ENKÄTFRÅGA 1: Anser du att Järfälla är en seniorvänlig kommun?

 

Ja: 54%

Nej: 37%

Varken eller: 9%

Uppfångade citat:

”Börja se äldre som en resurs"

”Viktigt att ha en dialog med pensionärsföreningar innan beslut tas”

”Fler möjligheter till sociala aktiviteter”

”Bättre bussförbindelser behövs”

”Vi blir lätt undanskuffade”

ENKÄTFRÅGA 2: Tycker du att det finns bra bostäder för seniorer i Järfälla?

 

Ja: 37%

Nej: 46%

Varken eller: 17%

Uppfångade citat:

”Det byggs för få hyresrätter”

”Det behövs fler olika boendealternativ för seniorer”

”Vill ha boenden med tillgång till gemensamma aktiviteter som förebygger ensamhet”

”Egen kö till bostäder för seniorer”

ENKÄTFRÅGA 3: Vad kan underlätta för seniorer att bo kvar hemma på äldre dar? Vilket stöd behövs?

Några svarscitat:

”En bra hemtjänst är viktig”

”Viktigt med individuellt stöd och mer tid för hjälpen”

”Tillgång till fixartjänst”

”Möjlighet till planerad träning - styrka och kondition samt hälsosam kost”

”Hiss”

”Sällskap och trygghet”

ENKÄTFRÅGA 4: Är utomhusmiljön och närområdet där du bor seniorvänligt?

 

Ja: 79%

Nej: 12%

Varken eller: 8%

Uppfångade citat:

”Bra med gångstråk och grönområden”

”Viktigt att bygga äldreboenden på gångavstånd till centrums aktiviteter”

”Fina strandpromenader och parker”

”Behövs mer bänkar”

ENKÄTFRÅGA 5: Tycker du att det finns aktiviteter, mötesplatser och social gemenskap för seniorer i Järfälla?

 

Ja: 54%

Nej: 33%

Varken eller: 13%

Uppfångade citat:

”Det skulle vara kul om fler generationer kan umgås under samma tak och kanske ha gemensamma aktiviteter och lära av varandra”

”Seniorträffarna är toppen”

”Ändamålsenliga lokaler i alla kommundelar”

”Möjlighet till gemenskap – oavsett var du bor i kommunen”

”Ekonomiskt stöd till de föreningar som har verksamhet för seniorer”

”Blanda åldersgrupper - skapa möten”

”Vän-app för seniorer i Järfälla så man kan skapa nya vänskaper/ relationer”

”Motverka ensamhet!”

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp