Innehåll

Stöd till anhöriga för seniorer

Du som vårdar eller stöttar någon i din närhet kan själv behöva stöd för att må bra. Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stöd och vägledning.

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig, och ibland behöver även du stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. Anhörigkonsulenterna erbjuder stöd i en grupp eller i enskilda samtal.

Vem kan få stöd?

Du som stöttar eller vårdar någon som är äldre och exempelvis drabbas av långvarig sjukdom.

Vilket stöd finns?

  • Anhöriggrupper där du möter andra anhöriga
  • Stödjande samtal och vägledning
  • Hjälp med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer


Stödjande samtal - så går det till

Stödjande samtal är till för dig som stöttar någon nära dig. Vi pratar om din vardag och hur du har det som anhörig, om livspusslet hemma och utmaningarna med det. Många tycker att det är skönt att få prata av sig. Kanske blev livet inte riktigt som du hade tänkt dig. Du kan också få fakta, tips och stöd i att förstå din närståendes sjukdom, diagnos eller behov bättre. Vi pratar från det du vill prata om och hur du kan minska stress, oro och må så bra som möjligt. Hos oss är du viktigast!

  • Inga journaler eller anteckningar förs under samtalen och du kan vara anonym. 
  • Om du vill kan vi ordna tolk.
  • Samtalen är kostnadsfria. 
  • Flera anhöriga i familjen kan träffas tillsammans.
  • Samtalen sker oftast i kommunens lokaler, på en promenad eller i ett digitalt möte.

Ring eller mejla så bokar vi en tid

E-post: anhorigstod@jarfalla.se

Hanna Aju (inriktning senior, demens och sjukdom): 08-580 289 27 eller 070-002 44 10

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Anmäl dig till en samtalsgrupp

Du är välkommen till att vara med i någon av dessa kostnadsfria samtalsgrupper på Riddarplatsen 36, våning 6 (mittemot Dressman).

Anmälan görs till Hanna Aju, anörigkonsulent.

Telefon: 08-580 289 27

E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Anhöriggrupper och kurser våren 2024

Våren 2023 startar anhöriggrupper med olika inriktningar, exempelvis samtalsgrupper där du får träffa och prata med andra i en liknande situation som din. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Du får även information, kunskap och vi utbyter tankar med varandra.

Anhörig närstående, Demenssjukdom

Vid sex tillfällen träffas vi och byter erfarenheter med andra i liknande situation. Vi samtalar om vad som underlättar din vardag och verktyg vad det innebär att vara anhörig. Vid ett tillfälle får vi besök av biståndshandläggare från kommunen.


Plats: Riddarplatsen 36 våning 6
Datum: Tisdagar, 20 februari, 5 mars, 19 mars, 9 april, 23 april, 7 maj.
Tid:13.00-15.00

Kostnadsfritt, begränsat antal platser.

Anmälan och frågor: Ring eller mejla anhörigkonsulent Hanna Aju.

Telefon: 08-580 289 27

E-post: hanna.aju@jarfalla.se

I nöd och lust. För äldre anhöriga som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet

Är du över 65 år och vårdar din make/maka/partner i ert gemensamma hem? Vill du dela den erfarenheten med andra?

Genom filmer och samtal närmar vi oss frågor som kan vara svåra att prata om. Det samtalen kommer att handla om förändringen från att vara jämbördiga partners till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om kärlek, sorg och frustration. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka?

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6
Datum: Måndagar: 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 8 april, 15 april, 22 april, 29 april.
Tid: 13.00-15.00.

Kostnadsfritt, begränsat antal platser. 

Anmälan och frågor: Ring eller mejla anhörigkonsulent Hanna Aju.

Telefon: 08-580 289 27

E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Öppna träffar när din partner drabbats av stroke, våren 2024

Välkomna att träffa andra anhöriga som är i en liknande situation.
Vi bjuder på fika.
Kom på de träffar som passar dig.

Datum och tider

Torsdagar:
22 februari - 13.00-14.30
21 mars - 13.00-14.30
25 april - 13.00-14.30
23 maj - 13.00-14.30

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6
Föranmälan: Kontakta anhörigkonsulent Hanna Aju.

Telefon: 08-580 289 27

E-post: hanna.aju@jarfalla.se

ABC demens för anhöriga, våren 2024

Vi ser tillsammans på Svenskt demenscentrums webbutbildning ABC-Demens för anhöriga.

Webbutbildningen vänder sig i första hand till dig som är anhörig till en
person som har en demenssjukdom. Det kan vara en förälder, person du lever tillsammans med eller någon annan du har nära band till.

Utbildningen innehåller korta filmer och bilder som varvas med tips och råd i svåra situationer. Möjligheter finns till erfarenhetsutbyte

Vid träffas vid två tillfällen:
Onsdag: 10 april
Onsdag: 24 april
Klockan 10.00-12.00.

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6
Föranmälan: Kontakta anhörigkonsulent Hanna Aju.

Telefon: 08-580 289 27

E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Kontakta Järfällas anhörigkonsulenter

Hanna Aju, anhörigkonsulent i Järfälla.

Senior, demens och sjukdom

Hanna Aju är anhörigkonsulent för dig som är närstående till någon som är senior och långvarigt sjuk, till exempel i demens eller efter en stroke.

Telefon: 08-580 289 27 eller 070-002 44 10

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Saknar du något anhörigstöd?

Vi vill gärna veta vad du som anhörig behöver stöd kring. Fyll i formuläret här under:

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp