Innehåll

Stöd till anhöriga för senior, demens eller stroke

Du som vårdar eller stöttar en närstående behöver också själv stöd. Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stöd och vägledning. 

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig, och ibland behöver även du stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. Anhörigkonsulenterna erbjuder stöd i en grupp eller i enskilda samtal.

Vem kan få stöd?

  • Du som stöttar eller vårdar någon som är äldre, som kanske har demens eller har haft en stroke.

Vilket stöd finns?

  • Anhöriggrupper där du möter andra anhöriga
  • Stödjande samtal och vägledning
  • Hjälp med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer

Stödjande samtal - så går det till

Stödjande samtal är till för dig som stöttar någon nära dig. Vi pratar om din vardag och hur du har det som anhörig, om livspusslet hemma och utmaningarna med det. Många tycker att det är skönt att få prata av sig. Kanske blev livet inte riktigt som du hade tänkt dig. Du kan också få fakta, tips och stöd i att förstå din närståendes sjukdom, diagnos eller behov bättre. Vi pratar från det du vill prata om och hur du kan minska stress, oro och må så bra som möjligt. Hos oss är du viktigast!

  • Inga journaler eller anteckningar förs under samtalen och du kan vara anonym. 
  • Om du vill kan vi ordna tolk.
  • Samtalen är kostnadsfria. 
  • Flera anhöriga i familjen kan träffas tillsammans.
  • Samtalen sker oftast i kommunens lokaler, på en promenad eller i ett digitalt möte.

Ring eller mejla så bokar vi en tid

E-post: anhorigstod@jarfalla.se

Hanna Aju (inriktning senior, demens och sjukdom): 08-580 289 27 eller 070-002 44 10

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Anmäl dig till en samtalsgrupp

Du är välkommen till att vara med i någon av dessa kostnadsfria samtalsgrupper på Riddarplatsen 36,
våning 6 (mittemot Dressman).

Anmälan görs till Hanna Aju, anörigkonsulent.

Telefon: 08-580 289 27

E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Samtalsgrupp för dig som lever nära någon med demenssjukdom

På vår träffar får du utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Du får råd som underlättar din vardag och lära dig mer om vad det innebär att vara anhörig.
Plats: Riddarplatsen 36 våning 6 (mittemot Dressman)
Datum: Tisdagar, 7 Mars, 21 mars, 4 apri, 18 april, 2 maj och 16 maj.
Tid: 13.00-15.00

Samtalsgrupp för dig som har en förälder eller vän som drabbas av kognitiv svikt eller demenssjukdom

På våra träffar får du möta andra i liknande situation att dela erfarenhet, upplevelser och känslor med. Tillsammans funderar vi över strategier i vardagen och på hur vi själva kan må bra.
Plats: Riddarplatsen 36 våning 6 (mittemot Dressman)
Datum: Torsdagar, 8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april, 3 maj 17 maj. Möjlighet finns att vara med digitalt.
Tid: 12.00-13.00. Anhörigkonsulent finns tillgänglig till från 11:30.

Samtalsgrupp för dig make/maka eller sambo till närstående som flyttat in på
vård och omsorgsboende

Här inbjuds du som anhörig att tillsammans med andra samtala utifrån gemensamt studiematerial. Livet ändras och då kan det kännas bra att träffa andra i liknande situation och veta att du inte är ensam med dina känslor och tankar. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Datum: Torsdagar, 23 Mars, 20 april, 4 maj, 25 maj och 8 juni.
Tid: 13.00-15.00
Plats: Riddarplatsen 36, våning 6 (mittemot Dressman).

Anhöriggrupper och kurser våren 2023

Våren 2023 startar anhöriggrupper med olika inriktningar, exempelvis samtalsgrupper där du får träffa och prata med andra i en liknande situation som din. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från olika teman. Du får även information, kunskap och vi utbyter tankar med varandra.

Anhöriggrupp: Till dig som lever nära någon med demenssjukdom

På vår träffar får du utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Du får råd som underlättar din vardag och lära dig mer om vad det innebär att vara anhörig.

Plats: Riddarplatsen 36 våning 6 (mittemot Dressman)
Tid: Tisdagar, 7 Mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj och 16 maj.
Kl: 13.00-15:00


Anmälan: Ring eller mejla anhörigkonsulent Hanna Aju.
Telefon: 08-580 289 27
E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Begränsat antal platser.

Kontakta Järfällas anhörigkonsulenter

Hanna Aju, anhörigkonsulent i Järfälla.

Senior, demens och sjukdom

Hanna Aju är anhörigkonsulent för dig som är närstående till någon som är senior och långvarigt sjuk, till exempel i demens eller efter en stroke.

Telefon: 08-580 289 27 eller 070-002 44 10

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Saknar du något anhörigstöd?

Vi vill gärna veta vad du som anhörig behöver stöd kring. Fyll i formuläret här under:

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp