Gå direkt till sidans innehåll

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten finns för dig som vårdar, stöttar eller hjälper någon i din närhet som är sjuk eller behöver stöd i vardagen.

Vem är anhörig?

Du kan vara anhörig till en närstående person i familjen, en släkting, en granne, en vän eller medmänniska. För den du vårdar eller stöttar är du viktig. Men, ibland behöver också du stöd för att orka med din situation och livet i övrigt.

Anhörigkonsulenten:

  • ger råd och vägledning utifrån dina behov.
  • erbjuder anhöriggrupper där du möter andra anhöriga. 
  • hjälper dig med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer.

Anhöriggrupp ‑ träffa andra

I en anhöriggrupp får du träffa andra i liknande situation. Du får svar på vart du kan vända dig i frågor som rör dig och din närstående. Du har också möjlighet att utbyta tips, råd och erfarenheter med övriga gruppmedlemmar.

Kontakta anhörigkonsulenten

Anna-Lena Eriksson svarar på frågor och vägleder.

08-580 289 27

anhorigstod@jarfalla.se

Anna-Lena Eriksson, anhörigkonsulent i Järfälla

Anna-Lena Eriksson är anhörigkonsulent i Järfälla

Senast uppdaterad: 2018-10-16

Upp