Gå direkt till sidans innehåll

Stöd till anhöriga

Du som vårdar eller stöttar en närstående behöver också själv stöd. Här hittar du information, stöd och vägledning. 

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig, och ibland kanske även du behöver stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt.

Digital navigationskurs för föräldrar våren 2021

Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier. Här kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.

Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig. Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Föreläsningarna sker online och är kostnadsfria.

Vid frågor kontakta Anna Jepsen, anhörigkonsulent i Stockholm stad.

Tel: 08-508 06 509

e-post: anna.jepsen@stockholm.se

Kursinnehåll

24/3 kl. 17:00-19:00 Tema KOMMUNEN

Kommunens anhörigstöd, vad är det? Vilka stödinsatser kan man få?

Anmäl dig här

31/3 kl. 17:00-19:00 Tema REGIONEN

Läkare/psykolog informerar om sjukdomar/diagnoser.

Anmäl dig här

14/4 kl. 17:00-19:00 Tema EKONOMI

Hur ska man som ung vuxen uppnå en egen försörjning och vad händer när man blir skuldsatt?

Anmäl dig här

21/4 kl. 17:00-19:00 Tema SYSSELSÄTTNING

Vad finns det för arbetsmarknadsinsatser? Arbetsförmedlingen, Misa och Alfa informerar om tillgängliga stödinsatser.

Anmäl dig här

28/4 kl. 17:00-19:00 Tema FÖRENINGAR

Paraplyorganisationen NSPH informerar om olika föreningars stödinsatser.

Anmäl dig här

5/5 kl. 17:00-19:00 Tema BEROENDE

Alkohol, narkotika och spel. Det finns många saker man kan vara beroende av. Hur upptäcker man ett beroende och var vänder man sig?

Anmäl dig här

19/5 kl. 17:00-19:00 Tema VÅLD

Vad är våld? Och var kan man vända sig om man upplever hotfulla eller utmanande situationer i hemmet?

Anmäl dig här

26/5 kl. 17:00-19:00 Tema ANHÖRIG

Anhöriga informerar om vad som hjälpt och underlättat för dem i deras situation.

Anmäl dig här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp