Innehåll

Stöd till anhöriga

Du som vårdar eller stöttar en närstående behöver också själv stöd. Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stöd och vägledning. 

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig, och ibland behöver även du stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. Anhörigkonsulenterna erbjuder stöd i en grupp eller i enskilda samtal.

Vem kan få stöd?

 • Du som stöttar eller vårdar någon som är äldre, som kanske har demens eller har haft en stroke.
 • Du som är närstående till ett barn eller vuxen med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
 • Du som lever nära någon med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Vilket stöd finns?

 • Anhöriggrupper där du möter andra anhöriga. 
 • Stödjande samtal och vägledning.
 • Hjälp med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer.

Stödjande samtal - så går det till

Stödjande samtal är till för dig som stöttar någon nära dig. Vi pratar om din vardag och hur du har det som anhörig, om livspusslet hemma och utmaningarna med det. Många tycker att det är skönt att få prata av sig. Kanske blev livet inte riktigt som du hade tänkt dig. Du kan också få fakta, tips och stöd i att förstå din närståendes sjukdom, diagnos eller behov bättre. Vi pratar från det du vill prata om och hur du kan minska stress, oro och må så bra som möjligt. Hos oss är du viktigast!

 • Inga journaler eller anteckningar förs under samtalen och du kan vara anonym. 
 • Om du vill kan vi ordna tolk.
 • Samtalen är kostnadsfria. 
 • Flera anhöriga i familjen kan träffas tillsammans.
 • Samtalen sker oftast i kommunens lokaler, på en promenad eller i ett digitalt möte.

Ring eller mejla så bokar vi en tid

E-post: anhorigstod@jarfalla.se

Hanna Aju (inriktning senior, demens och sjukdom): 08-580 289 27 eller 070-002 44 10

Malin Karlsson (inrikting funktionsnedsättning och psykisk hälsa): 08-580 28 441 eller 070-002 49 14

Anhöriggrupper och kurser våren 2022

Under våren startar anhöriggrupper med olika inriktningar. Hittar du ingen grupp som passar dig? Hör av dig!

Anhöriggrupp: Må bra 65+

Du som är anhörig och 65 år eller äldre är välkommen att delta i vår grupp med fokus på hälsa och olika teman. Vi ses vid 6 tillfällen. Varje träff består av samtal om hälsa och egna erfarenheter kring att må bra,
enkel fysisk aktivitet och fika tillsammans.

Gruppen leds av Helena Levin, hälsoinspiratör och och Hanna Aju, anhörigkonsulent med fokus på seniorer.

Plats: Seniorträffen i Jakobsberg, Birgittavägen 6
Tid: Onsdagar 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 april, 20 april kl. 10.00-11.30
Anmälan: Ring eller mejla Hanna Aju. Telefon 08- 580 289 27 E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Begränsat antal platser. Med reservation för ändringar på grund av covid-19.

Digital samtalsgrupp: Anhörig till någon som drabbats av stroke

Under våren erbjuder vi digitala träffar med fokus på dina upplevelser och erfarenheter av att vara anhörig till någon som har drabbats av stroke. Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal och gemenskap.

Samtalsgruppen vänder sig till dig som bor inom Stockholms län och leds av anhörigkonsulenter. Ett samarbete mellan Stockholm läns kommunala anhörigstöd och SNAPH.

Datum: 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni

Tid: Kl. 14.00-15.30

Anmäl dig till: anhorigstod@osteraker.se

Anhöriggrupp: Att leva nära någon med demens

Du som är anhörig och 65 år eller äldre är varmt välkommen att delta i vår grupp om att leva nära någon som har en demenssjukdom. Vi träffas vid 6 tillfällen. På våra träffar får du utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Du får råd som underlättar din vardag och lär dig mer om vad det innebär att vara anhörig. I samarbete med Röda Korset i Järfälla.

Plats: Mötesplatsen Jakobsberg Riddarplatsen 5
Tid: Torsdagar 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 april, 21 april kl. 13.00-15.00
Anmälan: Ring eller mejla Hanna Aju. Telefon 08- 580 289 27 E-post: hanna.aju@jarfalla.se

Begränsat antal platser. Med reservation för ändringar på grund av covid-19.

Anhöriggrupp: Förälder till barn med NPF-diagnos

Välkommen till samtalsgruppen för dig som är förälder till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Autism, ADHD/ADD, Tourettes syndrom, Trotssyndrom och Tvångssyndrom). Här möter du andra föräldrar med liknande utmaningar och får tips som kan underlätta i vardagen. Varmt välkommen att anmäla dig. Just nu har vi fullt i grupperna men du kan ställa dig på kö.

Vi träffas vid fem tillfällen och pratar bland annat om att:

 • lära känna din och ditt barns energinivå.
 • välja rätt tillfälle och fokusera på en sak i taget.
 • förstärka det som redan fungerar med hjälp av lösningsfokus. 
 • ta hand om dig själv som anhörig. 

Föräldrar som har gått i grupp tidigare säger:

"Att få träffa föräldrar i samma situation och få ventilera och få tips på små saker man kan göra för att underlätta vardagen var helt underbart."

"Jag rekommenderar verkligen alla som har barn med diagnoser att gå i en grupp, få sitta ner och träffa andra i samma situation, att få en liten stund utanför hemmets stress och ventilera allt som man bär på."

"Träffarna gav oss kraft att orka kämpa vidare! Betydde oerhört mycket."

Vill du vara med?

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6 i Jakobsberg.
Tid: Torsdagar 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj kl. 18.00-20.00 - FULLBOKAT
Anmälan: Ring 070-0024914 eller mejla: malin.karlsson@jarfalla.se

OBS! FULLT i grupper som startar i mars men anmäl gärna intresse för kommande gruppstarter. Du är även välkommen boka en tid med Malin för samtal om just din situation.

Med reservation för ändringar på grund av covid-19.

Anhöriggrupp: Vuxensyskon

När någon i familjen är sjuk eller har en funktionsnedsättning påverkas hela familjen. Det gäller såklart även dig som syskon. Syskonrelationen brukar vara den längsta vi har och att vara vuxet syskon innebär ett särskilt anhörigskap. Det finns mycket som är positivt och berikande men även tankar och erfaranheter som inte är så lätta att prata om. Det kan handla om det som har varit men också om framtiden.

Vill du vara med i en samtalsgrupp för vuxna syskon?

Anmäl ditt intresse till anhörigkonsulent Malin Karlsson:
Ring 070-0024914 eller mejla: malin.karlsson@jarfalla.se

Samtalsgrupp med fokus på trotssyndrom

Välkommen till samtalsgrupp för föräldrar till barn med NPF Med fokus på Trotssyndrom

Tid: Onsdagar 4 maj, 11 maj, 18 maj, 25 maj, 1 juni
kl. 18.00-20.00


Plats: Riddarplatsen 36, våning 6 i Jakobsberg
Vi bjuder på kaffe och smörgås

Vid förhinder meddela mig gärna!

Frågor: Kontakta Malin Karlsson, samtalsledare och anhörigkonsulent.

Telefon 070-0024914 eller e-post: malin.karlsson@jarfalla.se

Kontakta Järfällas anhörigkonsulenter

Hanna Aju, anhörigkonsulent i Järfälla.

Senior, demens och sjukdom

Hanna Aju är anhörigkonsulent för dig som är närstående till någon som är senior och långvarigt sjuk, till exempel i demens eller efter en stroke.

Telefon: 08-580 289 27 eller 070-002 44 10

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Malin Karlsson, anhörigkonsulent i Järfälla

Funktionsnedsättning och psykisk hälsa

Malin Karlsson är anhörigkonsulent för dig som är närstående till någon med psykisk-, intellektuell- eller fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Telefon:08-580 28 441 eller 070-002 49 14

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Saknar du något anhörigstöd?

Vi vill gärna veta vad du som anhörig behöver stöd kring. Fyll i formuläret här under:

Länkar till anhörigföreningar

Anhörigas riksförbund

Järfälla anhörigförening

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga 

Röda Korset Järfälla

Ung anhörig

Ersta Vändpunkten

Drugsmart - om missbruk och droger

Kuling - leva med psykiskt sjuk förälder

Maskrosbarn - när föräldrar missbrukar eller mår dåligt

Syskon med funktionsnedsättning

Ung anhörig 

Demens och minne

Alzheimerför Sverige

Demenscentrum

Demensförbundet

Järfälla Demensförening

Äldrelinjen

Dödsfall ‑ när livet tar slut

Efterlevandeguiden

Hjälplinjen- tillfälligt psykologiskt stöd

Jourhavande präst

Jourhavande Medmänniska

Vi som mist någon mitt i livet

Vårdguiden om dödsfall

Funktionsnedsättning

Afasiförbundet

Föräldraföreningen anonymous

Riksförbundet Attention

Autism- och Aspergerförbundet

Barnplantorna

DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Elöverkänsligas Riksförbund

FKS - Föreningen för Kognitivt Stöd

FUB Järfälla Upplands-Bro 

Funktionsrätt Sverige

Reumatikerförbundet

STROKE-Riksförbundet

Hörselskadades riksförbund Järfälla Upplands-Bro

Parkinsonförbundet Stockholm

Parkinsonstiftelsen

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Svenska Downföreningen

Sveriges dövas riksförbund

Synskadades riksförbund

Unga Hörselskadade

Missbruk och problem i familjen

Al-Anon familjegrupper

Anhöriga mot droger i Järfälla

Anonyma alkoholister

Anonyma narkomaner

Beroendecentrum

Föräldraföreningen mot narkotika

Maria ungdom

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Vuxna barn till alkoholister och dysfunktionella familjer

Våld i nära relationer

Psykisk ohälsa

Anhörigförening borderline

Balans ‑ bipolär sjukdom och depression

Frisk och Fri ‑ om ätstörningar

Hjälplinjen ‑ psykologiskt stöd  

Mind ‑ för psykisk hälsa

Riksförbundet för social och mental hälsa

Schizofreniförbundet

Självmordslinjen

SPES - Suicidprevention och efterlevandes stöd

Svenska OCD-förbundet

Svenska ångestsyndromsällskapet

Äldrelinjen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp