Gå direkt till sidans innehåll

Om ett barn far illa

Om du är orolig för att ett barn far illa, kontakta oss i social­tjänsten. Du behöver inte ha några bevis. Vi tar din oro på all­var och undersöker hur barnet har det.

Så anmäler du oro

Under dagtid på vardagar kan du kontakta socialtjänstens servicecenter. Vi har tystnadsplikt och tar emot din orosanmälan.

Telefon: 08-580 285 00, välj tonval 2 (socialtjänst)

Fax: 08-580 302 19

Kvällar och helger ringer du till Socialjouren Nordväst.

Telefon: 010-444 05 00

Du kan vara anonym

När du kontaktar oss är det bra om du har bestämt dig för om du vill vara anonym eller om du kan tänka dig att delta i en utredning.

Utifrån de uppgifter du lämnar utreder vi hur barnet har det. Om du säger ditt namn och telefon­nummer när du ringer kan vi kontrollera olika uppgifter med dig.

Du kan också anmäla anonymt. Då ska du inte säga ditt namn när du ringer. Föräldrarna till barnet som anmälan gäller har rätt att läsa det som står i anmälan, även vem som har anmält.

När du har gjort en anmälan

När vi har fått din anmälan träffar vi personerna som anmälan gäller och gör en så kallad förhands­bedömning. Även du kan vara med på ett möte.

Sedan utreder vi om barnet eller vuxna kring barnet behöver hjälp. En familj kan välja att tacka nej till hjälp och stöd. Om vi ser att det inte behövs någon utredning tar vi bort alla uppgifter om den som har blivit anmäld från våra person­register.

En utredning får ta högst fyra månader.  Du kan göra en ny anmälan.

Eftersom vi jobbar med sekretess kan vi inte berätta för dig som har anmält vad som händer i ärendet. Vi måste skydda den person­liga integriteten hos alla inblandade.

Så går en utredning till

Vad händer med barnet?

Du tycker kanske att du saknar bevis? Eller är rädd för att din anmälan ska leda till att barnet tas omhand och inte får bo kvar hos sina föräldrar? Tänk på att vi alltid gör en noggrann utredning. Det är bara i allvarliga fall som barn omhändertas. Där­för ska du alltid anmäla om du miss­tänker att ett barn far illa.

Om du jobbar med barn

Du som arbetar med barn och ungdomar är alltid skyldig att anmäla allt som kan innebära att social­tjänsten behöver ingripa, även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd.

Läs mer om vad som gäller här

Senast uppdaterad: 2018-09-27

Upp