Gå direkt till sidans innehåll

Ungdoms­teamet Mini Maria

Om du har funderingar eller problem som rör alkohol, droger och/eller spel om pengar kan du få hjälp hos oss. Vi finns till för ungdomar mellan 13 och 20 år och deras anhöriga.

Här kan du få råd och stöd kring ditt alkohol- eller narkotikabruk, eller om du har funderingar som handlar om ditt spel om pengar.

Vi tar emot besök av ung­domar över 18 år som söker hjälp ensamma samt ung­domar under 18 år som söker hjälp tillsammans med sina föräldrar eller annan vårdnads­havare.

I teamet arbetar behand­lare/socionomer, sjuk­sköterska, läkare och psykolog. Vi erbjuder bedöm­ningar och behandlingar, råd­givning och information samt övervakade urin­prover. Vi erbjuder också enskilda samtal, föräldra­stöd och familje­samtal.

Ingen remiss

Du behöver ingen remiss för att komma till oss för råd och stöd, men behöver du en individuellt anpassad behandling måste du ha ett biståndsbeslut från socialsekreterare på Ungdomsenheten inom socialtjänsten.

Besöken är kostnadsfria och sker efter tidsbokning per telefon. Vi har tystnads­plikt.

Kontakta oss

Kontakta oss för information, rådgivning eller tidsbokning. Vi har tekniska problem med vår telefon och nås under sommaren via mail.

Skicka e-post till Ungdomsteamet Mini Maria

Behöver du nå oss via telefon så kan du fram till den 9 augusti ringa på 070-002 50 40 och från den 12 augusti ringa på 070-002 50 31.

Sjuksköterskan når du på telefon 08-123 474 86.

Besöksadress: Posthuset plan 2, ingång via Ynglingavägen 5A.

Senast uppdaterad: 2019-06-19

Upp