Gå direkt till sidans innehåll

Samar­bets­sam­tal

Om ni föräldrar inte kan komma över­ens om vård­nad, boende och um­gänge kan ni komma till familje­rätten för samarbets­samtal. Samtalen är frivilliga, kost­nads­fria och sker under sekretess.

Samarbets­samtal erbjuds till dig som är förälder och har separerat. Samtalen hjälper er för­äldrar i samarbetet kring era gemen­samma barn, till exempel vårdnad, boende och um­gänge. Ni kan också få hjälp att göra skriftliga överens­kommelser eller att skriva juridiskt bindande avtal.

Familjerätten kallar er till samtal

Du behöver inte själv kontakta den andre föräldern om samarbets­­samtal. Om du kontaktar oss på familje­rätten om samarbets­samtal, kallar en familjerätts­sekreterare er båda till samtal.

Samtalen är fri­villiga och kostnads­­fria

Varje samtal pågår i cirka en timme tillsammans med familje­rätts­­sekreterare. Ni som föräldrar har möjlighet att komma på fler samtal om ni vill.

Vi har barnet och framtiden i fokus

Vi vill att samarbetet mellan er som föräldrar ska bli bättre. Familje­rätts­sekreterarens roll är att vara samtals­ledare och fördela ordet mellan er. Det är ni som bestämmer innehållet och fattar eventuella beslut.

Samtalen dokumenteras inte

Vi gör minnes­anteckningar som slängs när er period av samtal är över. Ni blir alltså inte regi­strerade i socialtjänsten register. Familjerätten arbetar under ­sekretess.

Om ena föräldern vägrar

Samarbets­samtal bygger på att båda föräldrarna vill delta. Om ena föräldern vägrar, kan den andra föräldern gå via tings­rätten och stämma för att få umgänges­rätt med mera. Tings­rätten ger då familje­rätten i uppdrag att göra en vårdnads­utredning.

Vill du ha hjälp med samarbets­samtal?

Kontakta Servicecenter för kontakt med en familjerätts­sekreterare: 08-580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp