Innehåll

Samar­bets­sam­tal

Samarbetssamtal erbjuds av kommunen till separerade föräldrar som har svårt att komma överens i frågor om vårdnaden, barnens boende eller umgänge. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria.

Syftet med samtalen är att stötta er som föräldrar i samarbetet kring era gemensamma barn. Att prata om samarbete och kommunikation kan hjälpa er när ni behöver komma överens om hur förhållandena kring barnen ska se ut efter er separation. Ni kan till exempel få hjälp att göra överenskommelser eller skriva juridiskt bindande avtal.

Boka samtal

Om ni båda är överens om att ni vill ha samtal kan ni själva ansöka om det via vår e-tjänst:

Om en av er tänker att samarbetssamtal skulle vara till hjälp, men av någon anledning inte vill eller kan kontakta den andre föräldern, kan vi hjälpa till att föra frågan vidare.

Om ena föräldern vägrar

Familjerätten kan försöka motivera till samtal, men vi kan inte tvinga någon. Samarbets­samtal bygger på att båda föräldrarna vill delta och för att vi ska boka en tid behöver ni båda vilja komma.

Digitalt verktyg för bättre samarbete efter skilsmässa (SES)

Som kompletterande till, eller i stället för, samarbetssamtal har du som bor i Järfälla kommun även tillgång till ett digitalt verktyg som kan vara till hjälp i de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation kan innebära. Med "Samarbete efter skilsmässa" (SES) får du råd och stöd i hur du kan hantera egna utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta dina barn samt hur du undviker typiska fallgropar i föräldrasamarbetet.

Ja, jag vill läsa mer om SES

Samtalen

Varje samtal pågår i cirka en timme tillsammans med familje­rätts­­sekreterare. Ni föräldrar har möjlighet att komma på fler samtal om ni vill.

Målet med mötet är att förbättra samarbetet mellan er föräldrar, med fokus på barnet och framtiden. Familjerättssekreterarens roll är att vara samtalsledare. Vi kan ge vägledning och lämna förslag, men det är ni som bestämmer innehållet och fattar eventuella beslut.

Även om föräldrar är osams är det möjligt att komma överens om hur vardagen och umgänget med barnen ska fungera. Med utgångspunkt vad som är till barnens bästa, kan vi hjälpa er att formulera skriftliga överenskommelser eller att skriva juridiskt bindande avtal.

Samtalen dokumenteras inte

Familjerätten arbetar under sekretess. I samband med samarbetssamtalen görs minnesanteckningar, men dessa kastas när kontakten upphör. Ni blir inte regi­strerade i socialtjänstens register och kan inte heller begära ut dokumentation från samtalen i efterhand.

Vill du ha hjälp med samarbets­samtal eller har du andra frågor?

Ring: 08-580 285 00 för kontakt med familjerättssekreterare.

Boka samarbetssamtal i e-tjänsten

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp