Innehåll

Vårdnad, boende och um­gänge vid sepa­ra­tion

Om ni som föräldrar har frågor eller prob­lem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge vid en sepa­ration kan familje­rätten hjälpa er att komma vidare.

Avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni föräldrar är överens om vårdnad, boende och um­gänge, kan ni skriva avtal om hur det ska skötas. Det kan vi på familjerätten hjälpa till med. Ett god­känt avtal är juridiskt bindande och ska följas precis som en tings­rätts­dom.

Samarbets­samtal kan hjälpa

Om ni föräldrar inte kan komma över­ens om vård­nad, boende och um­gänge kan ni komma till familje­rätten för samarbets­samtal. Samtalen är frivilliga, kost­nads­fria och sker under sekretess.

Läs mer om samarbetssamtal

Informationssamtal inför vårdnadstvist

Från 1 mars 2022 är det krav att du som föräldrer ska delta i informationssamtal innan du kan inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Samtalen är kostnadsfria och ordnas av den kommun där barnen är bosatta. Meningen med samtalen är att föräldrar ska kunna komma överens istället för att inleda en tvist i domstol.

När du har deltagit i samtal kommer du att få ett intyg som gäller under ett år.

Boka informationssamtal

Kontakta servicecenter för att boka informationssamtal med Familjerätten.

Telefon 08-580 285 00

Du kan nu även boka informationssamtal via vår e-tjänst.

Boka informationssamtal

Utredning av vårdnad, boende eller umgänge

Vi utreder vårdnads-, boende- och umgänges­frågor på uppdrag av domstol. Det gör vi för att dom­stolen ska få ett bra underlag när de ska fatta beslut om er. Utredningen fokuserar på vad som är bäst för barnet.

Så går en utredning till

  • Först träffas vi och pratar om hur utredningen gåt till. Vi träffar varje förälder enskilt och vid olika tillfällen.
  • Sedan träffas vi för fler samtal, både hos oss och hemma hos dig. Ibland behöver vi även prata med barnet eller personer som känner barnet, till exempel i skolan.
  • När utredningen är klar får du som förälder läsa den. Du har då möjlighet att lämna synpunkter som skickas med till tingsrätten.

Vill du har mer information?

Kontakta service­center, telefon 08‑580 285 00 (tonval 2 - socialtjänst).
Vi har tystnads­plikt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp