Gå direkt till sidans innehåll

Orosanmälan - för dig som arbetar med barn

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla allt som kan innebära att social­tjänsten behöver ingripa, även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd.

Så gör du en anmälan

Ring servicecenter. Då får du tala med erfarna servicehandäggare med tystnads­plikt. 
Här kan du få råd och stöd när du funderar på att göra en anmälan.

Telefon: 08-580 285 00 (tonval 2 - socialtjänst).

Fax: 08-580 302 19

Kvällar och helger ringer du till Socialjouren Nordväst

När du har gjort en anmälan

Du som har anmält får ingen information tillbaka om hur det går i fallet. Det beror på att vi jobbar under sekretess, för att skydda den personliga inte­griteten hos samtliga
inblan­dade.

Om du får nya och viktiga uppgifter efter att du har gjort en anmälan, ring social­tjänstens kundtjänst och komplettera.

Social­tjänstlagen bygger på frivillighet. Det är bara i allvarliga fall som det kan bli aktuellt med någon tvångs­åtgärd.  Om din anmälan leder till att en familj får erbjudande om hjälp från socialtjänsten har de rätt att tacka nej.

Om en utredning läggs ned utan åtgärd kan du göra en ny anmälan.

Syns jag som anmälare?

Ja, eftersom det är lag på att du som arbetar med barn och ungdomar ska anmäla när du tror att ett barn far illa, måste den som har blivit anmäld få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rätts­säkerhet att göra.

Berätta att du tänker anmäla

Vi rekommenderar att du berättar för barnets föräldrar att du tänker göra en anmälan och varför. Då underlättar du för socialtjänsten att få en bra kontakt med familjen.

Undantag vid våld och över­grepp

När det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen, eller våld mot barnet, ska du inte kontakta föräldrarna innan du gör en anmälan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp