Innehåll

Mini-Maria

Om du har funderingar kring alkohol, droger eller spel om pengar kan du få hjälp och stöd hos Mini-Maria. Vi finns för dig som är 13-20 år och dina anhöriga. Ring oss innan problemen blir för stora. Vi tar din oro på allvar.

Mini-Maria erbjuder:

  • rådgivning och information till dig som är 13-20 år och dina anhöriga.
  • bedöm­ningar kring alkohol, droger och spel om pengar.
  • enskilda samtal, föräldra­stöd och familje­samtal.
  • behandling och urin­provtagning.

Vi tar emot dig över 18 år som söker hjälp ensam eller tillsammans med föräldrar/ vårdnads­havare.

Hos oss arbetar behand­lare/socionomer, familjebehandlare, sjuk­sköterska och läkare.

Du behöver ingen remiss

Du behöver ingen remiss för att komma till oss för råd och stöd, men för individuell behandling måste du ha ett biståndsbeslut från socialsekreterare inom socialtjänsten. Vi hjälper dig med kontakter, om det behövs.

Besöken är kostnadsfria och sker efter tidsbokning per telefon. Vi har tystnads­plikt.

Kontakta oss

Kontakta oss för information, rådgivning eller tidsbokning via telefon eller mail.

Rådgivning och tidsbokning: 08-580 291 83

Sjuksköterska: 08-1234 74 10

E-post: ungdomsteamet@jarfalla.se

Besöksadress: Posthuset plan 2, ingång via Ynglingavägen 5A.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp