Innehåll

Stöd från socialtjänsten

Socialtjänsten kan hjälpa dig och din familj på många olika sätt. Här kan du läsa mer om hur det brukar gå till att träffa oss.

Vad gör socialtjänsten?

Socialtjänsten hjälper till om du eller någon i familjen:

 • blir slagen, hotad, kontrollerad eller dåligt behandlad.
 • mår dåligt eller har det jobbigt.
 • dricker mycket alkohol eller tar andra droger.
 • gör saker med dig eller tvingar dig till något du inte vill.
 • inte har pengar – ekonomiska problem.
 • gör saker som är förbjudet.
 • inte kan komma överens – till exempel föräldrar.

Om någon är orolig för dig eller ett syskon kan vi på socialtjänsten behöva träffa dig och dina föräldrar. Då pratar vi om hur det är hemma. Ibland behöver vi träffas flera gånger. Det brukar kallas för att vi gör en utredning. Om det behövs får du eller familjen hjälp. Vi kommer överens om vilket stöd som passar bäst.

Koll på soc - about social services

Du kan läsa mer om vad socialtjänsten gör på webbplatsen "Koll på soc". Där finns filmer och svar på ungas frågor om soc. Informationen finns på svenska, engelska och arabiska.

Information and videos in English and Arabic about social services is available at "Koll på soc".

Film: "Alex besöker socialtjänsten"

Filmen finns textad på olika språk:
svenska, engelska, arabiska, persiska, tigrinja, soomaali, syntolkad och teckentolkad

Hur går en utredning till?

Klicka på de olika rubrikerna här under för att läsa mer om hur en utredning går till.

Kontakt

Du, familjen eller någon i din närhet kontaktar socialtjänsten: 08-580 285 00.
Det går att ringa anonymt. En socialsekreterare bedömer om en utredning ska starta.

Ibland får soc veta att någon är orolig för dig. Det kallas för att kommunen får en orosanmälan. På kollpasoc.se kan du se en film om vad en orosanmälan är. Där kan du också läsa mer om att kontakta soc.

Utredning

Du och din familj pratar med en socialsekreterare en eller flera gånger. Vi pratar om hur du har det, om det finns saker som inte är bra, hur du vill att det ska vara och hur det kan bli bättre.

Ibland kan socialsekreteraren behöva prata med andra till exempel släktingar, skola, BUP, polisen eller andra som känner dig. Du får alltid veta vilka vi pratar med. En utredning tar som mest upp till fyra månader.

kollpasoc.se kan du få tips om vad du kan tänka på när du träffar oss.

Beslut

Tillsammans kommer vi fram till om stöd från kommunen behövs och vad som skulle hjälpa just dig och din familj. Socialsekreteraren fattar beslut om vad som är möjligt. Allt stöd som erbjuds är frivilligt.

Vi kan också komma fram till att ni inte behöver insatser (stöd) från kommunen.

Insatser

Hjälp från socialtjänsten kallas för insatser. En vanlig hjälp är att du eller hela familjen får prata med någon om hur det kan bli bättre hemma och hur familjen tillsammans kan lösa det som är problem. Första gången brukar din socialsekreterare vara med.

 • Föräldrar får hjälp att vara bättre föräldrar.
 • Familjen får prata med någon som arbetar med att hjälpa familjer.
 • Du kan få träffa andra som har varit med om liknande saker.
 • Du kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj

Är du över 15 år kan du tacka nej till en del hjälp från socialtjänsten. Är du under 15 år kan dina föräldrar tacka nej.

Ibland måste barn och ungdomar bo någon annanstans än hemma, för att få skydd eller hjälp. Det är ovanligt och kallas för placering. På kollpasoc.se kan du läsa mer om vad som händer då.

Uppföljning

Efter en tid följer du och din socialsekreteraren upp om insatsen (stödet och hjälpen) hjälper dig på rätt sätt.

Socialtjänsten finns i Jakobsberg

Vår reception ligger i Kvarnhuset, 1 trappa upp, Vibbabyvägen 3 i Jakobsberg, precis vid tåg- och busstationen. Du kan ringa oss via kommunens servicecenter:

Telefon: 08-580 285 00 (välj tonval 2).

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp