Innehåll

Barn och unga som upplever våld

Bråkar dina föräldrar? Kallar någon dig för elaka saker? Blir du slagen? Tvingad? Har någon vuxen tagit på dig på ett sätt som inte känns okej?

Du har rätt till skydd och stöd

Det är vanligt att bli orolig och ledsen när man blir slagen, hotad eller tvingad till någonting. Det är viktigt att prata om det som händer med någon som lyssnar och vill hjälpa. När någon under 18 år är utsatt är det alltid de vuxnas ansvar.

Kontakta socialtjänsten

Hos socialtjänsten kan du få hjälp med stöd, skydd och praktiska saker. Du kan vara anonym och behöver inte berätta vad du heter eller var du bor. Du kan också be en vuxen, en lärare eller en kurator att hjälpa dig att kontakta oss.

Telefon socialtjänsten: 08-580 285 00 (tonval 2)

Läs mer om socialtjänsten

Akut hjälp och stöd

Relationsvåldsmottagningen

Hedersvåld och förtryck

Om du är i akut fara, ring 112.

Stödlinjer och chattar du kan prata med

BRIS - Barns Rätt i Samhället

ECPAT – om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL

Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat våld

UMO – ungdomsmottagningen på nätet

Unga relationer – för unga som utsätts/utsätter andra för våld i en nära relation

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt

Vad är våld i en nära relation?

Ibland är det en förälder som utsätter ett barn. Ibland är det ett syskon eller en släkting. Det kanske är någon du är ihop med. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt, till exempel att någon:

  • kallar dig för något elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig.
  • knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt.
  • kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig att göra saker du inte vill.
  • hotar att skicka iväg dig eller kasta ut dig hemifrån, eller låser in dig hemma.
  • tvingar dig till något sexuellt.
  • tvingar dig att följa vissa regler för att skydda familjens rykte.
  • använder våld mot någon annan i familjen.

För dig som vuxen

Om du möter ett barn som du tror upplever våld, blir slaget eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Gör en orosanmälan till socialtjänsten - du behöver inte ha några bevis. Socialtjänsten kommer att undersöka hur barnet har det och erbjuda stöd och hjälp, om det visar sig att det behövs.

Du som möter barn i ditt arbete är skyldig att anmäla misstankar till socialtjänsten.

Läs hur du gör en orosanmälan

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp