Innehåll

Svartsjuka är inte romantiskt

Järfälla kommun uppmärksammar kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" som påbår under perioden 1 februari till 31 mars. Kampanjen riktar sig till dig som är mellan 16-24 år.

Var fjärde kvinna i åldern 16–24 år uppger att hon utsatts för våld av en partner. Trots att unga är utsatta för våld i partnerrelationer i högre grad än vuxna är det något vuxenvärlden ibland inte ser. Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" uppmärksammar och synliggör killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Våld i ungas partnerrelationer är när en ung person utövar våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner. Våld kan vara många olika saker och utövas i olika relationer. Det kan till exempel handla om någon du träffar, har en sexuell relation med, är tillsammans med eller tidigare har haft en relation med. Våldet kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt. Våld är aldrig okej och det är ofta en brottslig handling. Du har rätt till stöd och hjälp.

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer man vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det. Kampanjen ska också bidra till mer kunskap bland vuxna, för att du som är ung ska få det stöd och den hjälp du behöver.

Om kampanjen

Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" har tagits fram av organisationen ungarelationer.se tillsammans med ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Bakom kampanjen står Polismyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Råd, stöd och tips

På svartsjukaärinteromantiskt.se finns information och stöd både till unga som utsätts för våld och unga som utövar våld. Även du som arbetar med ungdomar hittar mycket bra information på sidan.

Mer stöd i Järfälla

Ungdomsmottagningen

Relationsvåldsmottaningen

Stödcentrum Nordväst

Järfälla Kvinnorjour

Brottsofferjouren Norrort

Om du är i akut fara, ring alltid 112.

Kampanj bild från svartsjuka är inte romantiskt

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp