Gå direkt till sidans innehåll

Smedens äldreboende

Smedens äldreboende med 54 lägenheter håller just nu på att byggas i centrala Kallhäll. Boendet kommer att drivas av vårdföretaget Ansvar och omsorg AB. Den 1 september 2020 flyttar de första hyresgästerna in.

Smedens äldreboende står färdigt. Foto från 11 juni 2020.

Fokus på kognitiv sjukdom/demens

På Smedens äldreboende är majoriteten av platserna avsedda för personer med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom. Boendet kommer bli Silviacertifierat inom området demens i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för den enskilde och dennes anhöriga.

Smedens äldreboende har fyra våningsplan och det finns sex boendeenheter. Varje enhet har eget kök och lägenheterna är grupperade kring gemensamma utrymmen för samvaro och måltider.

På boendet ska det också vara fokus på användandet av ny teknik/välfärdsteknik för att berika det sociala innehållet för den äldre.

Smedens äldreboende kommer vara bemannat av vårdpersonal dygnet runt.

Om Ansvar och omsorg AB

Vårdföretaget Ansvar och omsorg AB vann under vintern 2019 upphandlingen för att driva Smedens äldreboende. Företaget driver redan Lönnen och Lindens äldreboende i Järfälla.

Läs mer om Ansvar och Omsorg här

Ansökan om plats

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan du som Järfällabo ansöka om plats på ett av kommunens äldreboenden via en biståndshandläggare. Kontakta servicecenter för frågor och ansökan.

Telefon: 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Adress

Smedens äldreboende

Smedvägen 2

176 71 Järfälla

Senast uppdaterad: 2020-06-12

Upp