Gå direkt till sidans innehåll

Boende med särskild service

Om du behöver omvårdnad och hjälp dygnet runt, finns möjlighet att bo med särskild service.

Boende för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna finns som grupp­bostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

  • I en gruppbostad ligger lägenheter tillsammans, med gemensamma ut­rymmen. Du får service och omvårdnad under alla tider på dygnet. Personal finns på plats.
  • I servicebostad ligger lägenheterna nära var­andra och nära gemen­samma utrymmen. Personal finns på plats under dagtid. Om det inte finns nattpersonal får du hjälp av kommunens natt­patrull.

Avgifter

Om du bor i en grupp­bostad eller service­bostad betalar du hyra, mat, el och hem­försäkring.

Boende för barn och ungdomar

Ibland behöver barn med funktions­nedsättning bo i familje­hem, grupp­bostad eller elevhem för att få rätt omvårdnad och stöd. Prata med din hand­läggare om du vill veta mer.

Korttids­vistelse och korttidsboende

Barn och i vissa fall vuxna med funktionsnedsättning kan få möjlighet att bo en kortare tid på ett korttids­boende. Där får du avkoppling och miljö­ombyte samtidigt som dina anhöriga får avlastning i hemmet.

Du har ett eget rum och det finns tillgång till gemen­samma utrymmen. Att bo på ett korttids­boende kan vara ett sätt att bli mer självständig. Det kan även bidra till personlig utveckling.

Var bor man?

Bostäderna finns i villor, rad­hus eller fler­familjs­hus i Järfälla. De drivs av kommunen eller privata utförare.

Så ansöker du

Kontakta din handläggare eller ring servicecenter så får du hjälp.
Telefon: 08-580 285 00, välj tonval 2 (socialtjänst).

Senast uppdaterad: 2019-12-09

Upp