Gå direkt till sidans innehåll

Försörj­nings­stöd till stud­enter

Du som är vuxen­studerande ska i första hand söka sommar­jobb så att du själv kan försörja dig under studie­uppehåll. Om du ändå inte lyckats få något jobb kan du ansöka om försörjnings­stöd (tidigare kallat social­bidrag).

Vem kan få för­sörjnings­stöd?

När du ansöker om för­sörj­nings­stöd görs en prövning för att se om du uppfyller kraven för att kunna få försörjnings­stöd:

  • Du ska vara aktivt arbets­sökande och inskriven på Arbets­förmedlingen från och med den första var­dagen efter terminens slut.
  • Du ska kunna visa att du sökt jobb i god tid innan sommar­uppehållet, alltså minst två månader innan du ansöker om försörj­nings­stöd.
  • Du får inte ha några andra ekonomiska till­gångar som du kan klara dig på under tiden du inte studerar och har studielån/studie­bidrag.

Om du går i gymnasiet

Dina föräldrar är skyldiga att försörja dig som går i gym­nasiet till och med att du fyller 21 år. Det betyder att det är dina föräldrar som ska hjälpa dig ekonomiskt. Du kan alltså inte ansöka om försörjnings­stöd.

Ansöka om försörjnings­stöd

Om du vill söka försörjnings­stöd ska du först kontakta social­tjänstens service­center. De hjälper dig att göra en allmän beräkning för att se om du uppfyller kraven för försörjnings­stöd.

Om du är gift/sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjnings­stöd. Om du är ensam­stående söker du för egen del.

Åter­betalning av försörjnings­stöd

Om du har fått sommar­jobb men det dröjer innan du får din första lön, kan du, efter prövning, beviljas försörj­nings­stöd som förskott på din kommande inkomst. Samma sak gäller om det dröjer innan du får arbetslöshets­ersätt­ning (a-kassa) eller annan ersättning.

Om du beviljas försörjnings­stöd som förskott på inkomst eller ersättning skrivs en återbetalnings­förbindelse som du ska under­teckna innan pengar betalas ut. Inför varje utbetalning skrivs en ny återbetalnings­förbindelse.

Praktikplats och syssel­sättning

Om du trots aktivt arbets­sökande inte lyckats få arbete under sommar­uppehållet kan du i vissa fall bli hänvisad till en praktik­plats eller annan syssel­sättning.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp