Gå direkt till sidans innehåll

Försörj­nings­stöd till stud­enter

Du som är vuxen­studerande ska i första hand söka sommar­jobb så att du själv kan försörja dig under studie­uppehåll. Om du ändå inte lyckats få något jobb kan du ansöka om försörjnings­stöd (tidigare kallat social­bidrag).

Vem kan få för­sörjnings­stöd?

När du ansöker om för­sörj­nings­stöd görs en prövning för att se om du uppfyller kraven för att kunna få försörjnings­stöd:

  • Du ska vara aktivt arbets­sökande och inskriven på Arbets­förmedlingen från och med den första var­dagen efter terminens slut.
  • Du ska kunna visa att du sökt jobb i god tid innan sommar­uppehållet, alltså minst två månader innan du ansöker om försörj­nings­stöd.
  • Du får inte ha några andra ekonomiska till­gångar som du kan klara dig på under tiden du inte studerar och har studielån/studie­bidrag.

Om du går i gymnasiet

Dina föräldrar är skyldiga att försörja dig som går i gym­nasiet till och med att du fyller 21 år. Det betyder att det är dina föräldrar som ska hjälpa dig ekonomiskt. Du kan alltså inte ansöka om försörjnings­stöd.

Ansöka om försörjnings­stöd

Om du vill söka försörjnings­stöd ska du först kontakta social­tjänstens service­center. De hjälper dig att göra en allmän beräkning för att se om du uppfyller kraven för försörjnings­stöd.

Om du är gift/sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjnings­stöd. Om du är ensam­stående söker du för egen del.

Åter­betalning av försörjnings­stöd

Om du har fått sommar­jobb men det dröjer innan du får din första lön, kan du, efter prövning, beviljas försörj­nings­stöd som förskott på din kommande inkomst. Samma sak gäller om det dröjer innan du får arbetslöshets­ersätt­ning (a-kassa) eller annan ersättning.

Om du beviljas försörjnings­stöd som förskott på inkomst eller ersättning skrivs en återbetalnings­förbindelse som du ska under­teckna innan pengar betalas ut. Inför varje utbetalning skrivs en ny återbetalnings­förbindelse.

Praktikplats och syssel­sättning

Om du trots aktivt arbets­sökande inte lyckats få arbete under sommar­uppehållet kan du i vissa fall bli hänvisad till en praktik­plats eller annan syssel­sättning.

Upp