Gå direkt till sidans innehåll

Att vara familje­hem

Alla barn kan inte bo hos sina föräldrar. Då behöver de bo i ett familje­hem som kan ge dem trygghet, om­sorg och kärlek. Ett familje­hem tar emot andras barn i sitt hem.

Alla barn har rätt till föräldrar - vuxna som kan ge tid, trygghet, omsorg och kärlek till sina barn. En del barn kan dock av olika skäl inte bo hos sina biologiska föräldrar. Det kan handla om att föräldrarna har missbruks­problem, lider av någon psykisk sjukdom eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.

Ibland finns det någon släkting eller annan när­stående som kan bli familje­hem till barnet men om det inte är möjligt så behöver barnet en annan familj som kan ge det den behöver. Ibland under en kortare period och ibland ända tills barnet är redo att flytta hem­ifrån.

Familjehems­föräldrarna blir barnets ”föräldrar i vardagen” men barnets biologiska föräldrar är fortfarande barnets vårdnads­havare.

Vill du bli familje­hem?

Familjehems­gruppen i Järfälla arbetar med att rekrytera, utreda och utbilda nya familje­hem för barn och ton­åringar. De arbetar också med att följa upp, stötta och vägleda familje­hemmen.

Familjehems­gruppen söker familjer, par eller ensam­stående som kan ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. Eftersom behoven ser olika ut så eftersöks olika slags familjer. Du kan bo i ett hus på landet såväl som i en lägenhet i staden. Du kan ha en annan kulturell bakgrund och ha en liten eller stor familj. Det viktigaste är att du har utrymme, tid, och tåla­mod.

De som vill bli familjehem kontrolleras mot olika register (hos polisen, kronofogden, försäkrings­kassan samt social­registret) och besöks i hemmet. De blivande familjehems­föräldrarna utreds grundligt genom en så kallad djup­intervju, som tar ca 3-4 timmar. Intervjun samman­ställs till en utredning och med den som underlag beslutar sedan politikerna i Sociala utskottet om familjen skall godkännas som familje­hem. Hela processen tar oftast 3-4 månader.

Ersättning

Som familjehem får man en omkostnads­ersättning som är till för att täcka alla extra utgifter man får för det placerade barnet. Man får även ett arvode som är en ersättning för uppdraget som familjehem. Arvodet beskattas. Arvodet och omkostnads­ersättningen bestäms enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer (SKL).

För mer information

Kontakta någon av familjehems­sekreterarna:

Emma Walve
08-580 292 87

Lise-Lotte Mellin
08-580 280 40

De nås säkrast via e-post och besvarar era frågor så fort de kan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp