Gå direkt till sidans innehåll

ANDTS-strategin i Järfälla kommun

Här i Järfälla ska alla barn och unga ha en trygg och jämställd uppväxt och en jämlik hälsa. Kommunen har ett förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
doping, tobak och numera även spelmissbruk. Detta skapar förutsättningar för en god livskvalitet för alla som bor i Järfälla.

Nationella mål

Järfällas strategi utgår från de nationella målen i regeringens ANDT-strategi och använder de nationella definitionerna.

Visionen är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat tobaksbruk.

Stöd till barn, ungdomar och föräldrar ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv är särskilt prioriterat.

Under 2018-2021 är åtta ANDTS-politiska mål prioriterade:

  • Minska tobaksanvändningen
  • Motverka alkoholmissbruket
  • Nolltolerans mot narkotika
  • Nej till dopning
  • Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn
  • Fokus på barn och ungdom
  • Personer med missbruk och deras anhöriga ska få råd och
    stöd utifrån sina förutsättningar och behov
  • Förebygga spelmissbruk bland barn och unga

Samverkan

ANDTS-strategin gäller alla kommunala nämnder och bolag.

För att nå framgång krävs en väl fungerande samverkan mellan förvaltningarna och med en rad viktiga aktörer som Länsstyrelsen, Polismyndigheten, näringslivet, idéburna organisationer med flera.

Kontakt

Järfälla kommuns preventionssamordnare:

Telefon: 08-580 285 00, tonval 2

Senast uppdaterad: 2019-03-27

Upp