Gå direkt till sidans innehåll

Bo­upp­teckning

När någon avlidit ska de som ingår i döds­boet göra en boupp­teckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig samman­ställning av den avlidnes och den efter­levandes till­gångar och skulder.

Normalt ska en boupp­teckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till skatte­verket för registrering.

Hjälp med att göra en bo­uppteckning

Om man anlitar professionell hjälp med bo­uppteckningen, till exempel en begravnings­byrå eller juridisk byrå, får man all hjälp där.

Göra en boupp­teckning själv

Gör man boupp­teckningen själv behöver man läsa skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. Via länken nedan, Skatteverkets information och blankett för bouppteckning, kommer du till Skatteverkets webbplats med broschyren och blanketten för bo­uppteckning.

Skatteverkets information och blankett för bo­uppteckning

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begrav­nings­kostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bo­upp­teckningen eventuellt ersättas av en så kallad döds­boanmälan.

Läs mer om dödsbo­anmälan här

Kontakta döds­bo­utredaren

Kontakta kommunens dödsboutredare via servicecenter, telefon 08-580 285 00 (tonval 1).

Upp