Gå direkt till sidans innehåll

Bra att veta inför begrav­ningen

Anhörigas ansvar

En begravningsbyrå kan mot ersättning arrangera begrav­ningen, men om du själv vill göra det bör du tänka på följande:

  • Kontakta församlingen och boka präst och kyrko­musiker
  • Vid borgerlig begrav­ning måste du kontakta en begravningsbyrå för råd
  • Lämna anmälan till skatte­myndigheten för att nödvändiga intyg ska kunna utfärdas (t.ex. kremerings- och grav­sättnings­intyg)
  • Skaffa en kista och arrangera för den avlidnes svepning och placering i kistan. Om den döde ska kremeras - skaffa en urna
  • Transport av den avlidne till kyrka/kapell eller direkt till kremering
  • Kistbärare kan erhållas genom församlingen

  Vad får anhöriga göra själva

  • Svepa eller kläda den avlidne
  • Dekorera kistan, placera ut blommor och kransar
  • Beställa eventuellt bår­täcke hos församlingen
  • Transportera och bära kistan
  • Hjälpa till i kyrka och kapell
  • Ta med "egen" jord till begravnings­ceremonin

  Detta får anhörig också göra

  - men kontakta först församlingen eller kyrko­gårds­­förvaltningen

  • Tillverka eller välja kista eller urna efter god­kännande av för­valtnings­chefen
  • Välja musik och musiker/sångare för den musikaliska inram­ningen under akten
  • Anhöriga får också själva framträda i kyrkan
  • Gravsätta, själv sänka kista eller urna
  • Vill man strö askan i hav eller natur krävs tillstånd av länsstyrelsen

  Detta får anhöriga inte göra

  • Öppna grav på allmän begravnings­plats
  • Anhöriga får inte grav­sätta i familjegrav utan tillstånd från grav­rätts­innehavaren
  • Kremera eller själv gräva ner aska efter begrav­ningen

  Församlingens ansvar

  Alla som är folkbokförda i Sverige har redan via begravnings­avgiften betalat för nedanstående:

  • Lokal för  förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för begravnings­ceremoni
  • Bårtäcke
  • Transport till krema­torium eller begravnings­plats
  • Kremering och förvaring av urna i max 1 år
  • Gravplats
  • Gravöppning, åter­fyllande och iordning­ställande av öppnad grav
  • Efter begravning: bland annat samtal i sorge­grupp/leva vidare-grupp

  Om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan

  Om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan men de anhöriga ändå vill ha en begravningsgudstjänst i en kyrka i enlighet med Svenska kyrkans ordning, så beslutar kyrkoherden i den församling där begravningen ska ske om detta. Kostnaden för begravningsgudstjänsten ska då betalas av dödsboet.

  Kontakt­information

  Begravningsombud för dig som inte är medlem i Svenska kyrkan:
  Uppdraget som begravningsombud är för närvarande vakant. Det är Länsstyrelsen som på förslag från kommunen förordnar begravningsombud.

  Kontakt till Svenska kyrkan, Järfälla församling:
  Telefon: 08-580 218 00
  Besöksadress: Vasavägen 25/Sturevägen 3 i Jakobsberg

  Senast uppdaterad: 2019-05-03

  Upp