Gå direkt till sidans innehåll

Familje­rätt

Barn har rätt till båda sina föräldrar, även om ni inte lever ihop. Familje­rätten stöttar dig som är förälder i det gemen­samma ansvaret för era barn och deras behov. 

Familjerätten finns i Jakobsberg och hjälper dig som bor i Järfälla eller Upplands-Bro.

Familje­rätten ansvarar för

Faderskap och föräldraskap

Vårdnad, boende och umgänge

Adoptioner

Hjälp att samarbeta om barnen

Om ni föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge kan vi på familjerätten hjälpa till med:

samarbetssamtal - frivilliga, kostnads­fria samtal med fokus på barnen.

juridiskt bindande avtal - om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Kontakta Familjerätten

Serviecenter hjälper dig att komma i kontakt med familjerätten, telefon 08-580 285 00

Hitta till Familjerätten

Vi finns i Kvarnhuset, Vibblabyvägen 3 i Jakobsberg.
Anmäl dig i receptionen på plan 2.

Karta

Postadress: Familjerätten, 177 80 Järfälla

Vanliga frågor och svar om familje­rätt

Vi har separerat. Hur kan vi få hjälp att komma överens?

Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbets­samtal till dig som har separerat och har barn med din tidigare partner. Samarbets­samtal hjälper er att komma överens kring era barn, till exempel om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo, hur umgänget med barnen ska se ut. Vi hjälper till med att kalla er båda till samtal. Kontakta servicecenter om du vill ha hjälp med samarbetssamtal.

Jag får inte träffa mitt barn. Vad kan jag göra?

Det bästa för barnet och för föräldrarna är att försöka komma överens om hur umgänget med barnen ska gå till. Familje­rätten erbjuder samarbets­samtal till alla separerade föräldrar som har gemen­samma barn. Samarbets­­samtal är till för att hjälpa dig och din före detta partner att komma överens kring era barn. Kontakta servicecenter om du vill ha hjälp med samarbetssamtal.

Min före detta vägrar delta i samarbets­samtal. Vad gör jag?

Samarbets­samtal bygger på att båda föräldrarna vill delta. Om ena föräldern vägrar, kan den andra föräldern gå via tings­rätten och stämma för att få umgänges­rätt med mera. Tings­rätten ger då familje­rätten i uppdrag att göra en vårdnads­utredning.

Varför måste ni veta vem som är pappa till mitt barn?

Alla barn har rätt att få veta sitt biologiska ursprung. De har också rätt till försörjning och framtida arv. Barn till gifta föräldrar har automatiskt ett bättre juri­diskt skydd. När man får barn och inte är gift ska faderskapet - vem som är pappa till barnet - registreras. Det görs genom ett besök hos familjerätten och gäller även om ni föräldrar lever till­sammans i en relation. För barnets bästa.

Här kan du läsa mer om fader­skap och föräldra­skap

Familje­rätts­nämnden

Familjerätten är en gemensam verksamhet för Järfälla och Upplands-Bro. Det politiska ansvaret finns i en gemensam nämnd med politiker från de båda kommunerna.

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp