Gå direkt till sidans innehåll

Samar­bets­sam­tal

Om ni föräldrar inte kan komma över­ens om vård­nad, boende och um­gänge kan ni komma till familje­rätten för samarbets­samtal. Samtalen är frivilliga, kost­nads­fria och sker under sekretess.

Samarbets­samtal erbjuds till dig som är förälder och har separerat. Samtalen hjälper er för­äldrar i samarbetet kring era gemen­samma barn, till exempel vårdnad, boende och um­gänge. Ni kan också få hjälp att göra skriftliga överens­kommelser eller att skriva juridiskt bindande avtal.

Familjerätten kallar er till samtal

Du behöver inte själv kontakta den andre föräldern om samarbets­­samtal. Om du kontaktar oss på familje­rätten om samarbets­samtal, kallar en familjerätts­sekreterare er båda till samtal.

Samtalen är fri­villiga och kostnads­­fria

Varje samtal pågår i cirka en timme tillsammans med familje­rätts­­sekreterare. Ni som föräldrar har möjlighet att komma på fler samtal om ni vill.

Vi har barnet och framtiden i fokus

Vi vill att samarbetet mellan er som föräldrar ska bli bättre. Familje­rätts­sekreterarens roll är att vara samtals­ledare och fördela ordet mellan er. Det är ni som bestämmer innehållet och fattar eventuella beslut.

Samtalen dokumenteras inte

Vi gör minnes­anteckningar som slängs när er period av samtal är över. Ni blir alltså inte regi­strerade i socialtjänsten register. Familjerätten arbetar under ­sekretess.

Om ena föräldern vägrar

Samarbets­samtal bygger på att båda föräldrarna vill delta. Om ena föräldern vägrar, kan den andra föräldern gå via tings­rätten och stämma för att få umgänges­rätt med mera. Tings­rätten ger då familje­rätten i uppdrag att göra en vårdnads­utredning.

Vill du ha hjälp med samarbets­samtal?

Kontakta Servicecenter för kontakt med en familjerätts­sekreterare: 08-580 285 00.

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Upp