Gå direkt till sidans innehåll

Vårdnad, boende och um­gänge vid sepa­ra­tion

Om ni som föräldrar har frågor eller prob­lem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge vid en sepa­ration kan familje­rätten hjälpa er att komma vidare.

Avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni föräldrar är överens om vårdnad, boende och um­gänge, kan ni skriva avtal om hur det ska skötas. Det kan vi på familjerätten hjälpa till med. Ett god­känt avtal är juridiskt bindande och ska följas precis som en tings­rätts­dom.

Samarbets­samtal kan hjälpa

Om ni föräldrar inte kan komma över­ens om vård­nad, boende och um­gänge kan ni komma till familje­rätten för samarbets­samtal. Samtalen är frivilliga, kost­nads­fria och sker under sekretess.

Läs mer om samarbetssamtal

Utredning av vårdnad, boende eller umgänge

Vi utreder vårdnads-, boende- och umgänges­frågor på uppdrag av domstol. Det gör vi för att dom­stolen ska få ett bra underlag när de ska fatta beslut om er. Utredningen fokuserar på vad som är bäst för barnet.

Så går en utredning till

  • Först träffas vi och pratar om hur utredningen gåt till. Vi träffar varje förälder enskilt och vid olika tillfällen.
  • Sedan träffas vi för fler samtal, både hos oss och hemma hos dig. Ibland behöver vi även prata med barnet eller personer som känner barnet, till exempel i skolan.
  • När utredningen är klar får du som förälder läsa den. Du har då möjlighet att lämna synpunkter som skickas med till tingsrätten.

Vill du har mer information?

Kontakta service­center, telefon 08‑580 285 00 (tonval 2 - socialtjänst).
Vi har tystnads­plikt.

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Upp