Innehåll

Järfälla dagliga verksamhet

Järfälla dagliga verksamhet (JDV) drivs i kommunens egen regi. Vi erbjuder dig sysselsättning som är anpassad efter dina önskemål, behov, intressen och utvecklingsmöjligheter.

Så ansöker du

Du ansöker om insatsen hos din handläggare på kommunen. Har du ingen handläggare så tar du kontakt med kommunens servicecenter så får du hjälp att komma vidare till rätt person.

Ansök via e-tjänsten eller "blankett för insatser enligt LSS" i e-tjänsten

Kontakt servicecenter:

Telefon: 08-580 285 00

E-post: kontakt@jarfalla.se

Våra verksamheter

Du kan ha din sysselsättning på ett företag, på en av våra enheter, i en företagsgrupp eller i en verksamhet med kreativ inriktning. Till exempel kontorsarbete, arbete med café och försäljning, konst, musik, teater, media, inköp eller leveranser.

Du kan även ha delad placering mellan olika verksamheter, delta i en konstcirkel eller friskvårdsgrupp. Våra verksamheter är utformade olika utefter vilket stöd och omsorgsbehov du har.

Individuell praktik

Här kan du som är redo för självständigt arbete göra praktik på en arbetsplats eller skaffa dig arbetslivsförberedande sysselsättning. En arbetskonsulent fokuserar på dina utvecklingsmöjligheter och coachar dig att testa nya utmaningar på din individuella placering hos en arbetsgivare.

 • Järfälla coachcenter

Servicegrupper

Servicegrupperna finns i olika miljöer och ger service till kommunens egna verksamheter. De är utformade så att det finns personal på plats som ger stöd i de olika arbetsuppgifterna för dig som behöver det.

 • Servicegrupp Bygghuset
 • Tallbohovs servicegrupp
 • Olovslunds servicegrupp
 • Café Brors Mötesplats
 • Café Transport
 • Utegruppen
 • Coachcenter inne-verksamheten

Kultur och skapande

Här har vi skapande aktiviteter inom konst, musik och teater. Här finns även en redaktion som ger ut tidningen JDV-nytt och har Youtube kanalen JDV-tv.

 • Mälarvägen Kultur och Media

Andra kulturinriktade verksamheter med bland annat musik- och ateljéverksamhet är:

 • Libra
 • Fanjunkargränd

Upplevelse och kreativitet

Verksamheterna nedan har en inriktning inom bild, konst, pyssel, sinnes- eller naturupplevelser. Här fokuserar vi på din personliga utveckling inom områdena kommunikation, kreativitet, fysisk aktivitet och socialt samspel.

 • Hummelmora center
 • Valnötsvägen 2
 • Valnötsvägen 20
 • Kulingvägen 2
 • Jobbstudion, Kulingvägen 25

Om Järfälla dagliga verksamhet

JDV finns på olika platser i kommunen. Vi samarbetar även med företag och arbetsgivare och utför arbetsuppgifter på uppdrag.

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om olika funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autism, Aspergers syndrom, ADHD/ADD, förvärvad hjärnskada, åldrande, Supported Employment, med mera .

Vi samverkar också med LSS-handläggare, boenden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, personlig assistans, skolor med mera.

Järfälla Dagliga verksamhet på Youtube

Följ Järfälla dagliga verksamhets aktiviteter på youtube.

Till JDTV:s Youtubekanal

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp