Innehåll

Korttids­tillsyn

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med stora funktions­nedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn efter skoltid och under lov.

Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på fritids­hem, fritids­gård eller annan menings­full verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera.

Korttidstillsyn är en insats enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade

Avgift för korttids­tillsyn

20 kr per skoldag för mellanmål
44 kr per lovdag för lunch

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp