Innehåll

Parker­ingstill­stånd för rörelse­hindrad

Parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade är ett undantag från lokala trafik­före­skrifter. Parkerings­tillståndet ger rätt att parkera på särskilda reserverade platser och ger förlängda parkerings­tider.

En person som är gravt rörelse­hindrad med ut­präglade gång­svårigheter kan beviljas parkerings­tillstånd. Rörelsehinder kan delas in i två grupper:

  • Nedsatt motorisk rörelse­förmåga.
  • Andra medicinska skäl än nedsatt motorisk rörelse­förmåga. Rörelse­hindret är vanligen inte synligt.

Parkerings­tillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Till­ståndet är inte någon social förmån, utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla. För en rörelse­hindrad person som inte själv kör fordon bör tillstånd utfärdas endast om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan vara att den rörelse­hindrade oftast behöver förarens hjälp utan­för fordonet.

Ansökan om parkerings­tillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd via vår e-tjänst eller med hjälp av en blankett. Du hittar båda genom att klicka på den rosa knappen nedan. Du behöver skicka med ett personfoto och ett läkarintyg som inte är äldre än tre månader.

Handläggnings­tid

Normal hand­läggnings­tid för en ny ansökan är 2-4 veckor. Vid en förlängning av tidigare beviljat tillstånd behandlas ansökan normalt samma månad som tillståndet förfaller.

Förnya tillståndet

När tillståndet är på väg att gå ut är det dags att ansöka om förnyat tillstånd. Det är alltså inte så att tillståndet automatiskt förlängs. Ansökan behandlas precis en vanlig ansökan:

  • Skicka in ansökan och läkarintyg.
  • Inget nytt foto behövs om fotot är relativt nytt och personens utseende inte har förändrats.

Regler

Ett parkerings­tillstånd gäller i hela landet på allmän mark när det används av tillstånds­innehavaren enligt följande:

  • Parkering får ske under högst tre timmar där parkering enligt lokala trafik­föreskrifter är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar.
  • Parkering får dock inte ske på plats som avsetts för visst ändamål till exempel taxiplats, last­plats eller vändplats.
  • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt lokala trafik­föreskrifter är tids­begränsad till mellan tre och 24 timmar.
  • Parkering får ske på plats som enligt lokal trafik­föreskrift är avsedd för rörelse­hindrade. Är upp­ställnings­tiden be­gränsad på sådan plats får parkering inte ske under längre tid
  • Parkering får ske under högst tre timmar på gågata.

Observera! På kvartersmark och tomt­mark kan andra regler gälla.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp