Innehåll

Boende för dig med funktionsnedsättning

Om du behöver omvårdnad och hjälp dygnet runt, finns möjlighet att bo med särskild service. Barn och i vissa fall vuxna kan bo en kortare tid på korttidsboende.

Boende för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna finns som grupp­bostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

  • I en gruppbostad ligger lägenheter tillsammans, med gemensamma ut­rymmen. Du får service och omvårdnad under alla tider på dygnet. Personal finns på plats.
  • I servicebostad ligger lägenheterna nära var­andra och nära gemen­samma utrymmen. Personal finns på plats under dagtid. Om det inte finns nattpersonal får du hjälp av kommunens natt­patrull.

Avgifter

Om du bor i en grupp­bostad eller service­bostad betalar du hyra, mat, el och hem­försäkring.

Boende för barn och ungdomar

Ibland behöver barn med funktions­nedsättning bo i familje­hem, grupp­bostad eller elevhem för att få rätt omvårdnad och stöd. Prata med din hand­läggare om du vill veta mer.

Korttids­boende

Barn och i vissa fall vuxna med funktionsnedsättning kan få möjlighet att bo en kortare tid på ett korttids­boende. Där får du avkoppling och miljö­ombyte samtidigt som dina anhöriga får avlastning i hemmet.

Du har ett eget rum och det finns tillgång till gemen­samma utrymmen. Att bo på ett korttids­boende kan vara ett sätt att bli mer självständig. Det kan även bidra till personlig utveckling.

Var bor man?

Bostäderna finns i villor, rad­hus eller fler­familjs­hus i Järfälla. De drivs av kommunen eller privata utförare.

Så ansöker du

Kontakta din handläggare eller ring servicecenter så får du hjälp.

Telefon: 08-580 285 00, välj tonval 2 (socialtjänst).

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp