Innehåll

Boende­stöd - du väljer

Boendestöd erbjuds dig som behöver stöd och råd för att klara din vardag. Troligen klarar du av "sysslan" själv, men behöver hjälp att komma igång. Du som är be­viljad boendestöd får själv välja vilken ut­förare som ska hjälpa dig med boende­stöd. Din hand­läggare kan vägleda, men inte välja åt dig.

Boendestödjarna kan hjälpa dig att strukturera upp det som behöver göras i hemmet. De kan också vara ett stöd i kontakten med myndigheter. Om du behöver träna på att vistas på offentliga platser kan du få stöd med det.

Vem kan få boende­stöd?

Boendestöd för äldre eller personer med funktions­ned­sättningar är en behovs­prövad insats enligt social­tjänst­lagen. Du ansöker hos kommunens hand­läggare som utreder och beslutar uti­från gällande lagstiftning om du har rätt till stöd­insatsen och i vilken om­fattning. Insatsen är avgifts­fri.

Ansök om boende­stöd

Kontakta kommunens service­center telefon 08-580 285 00, tonval 1 (äldre­omsorg och funktions­nedsättning).

De utförare och verksamheter som du får välja mellan är godkända av kommunen.

Till dig som ska välja boende­stöd Pdf, 125.2 kB.

Eva Hedensjö

Eva Hedensjö

"Det handlar om att motivera människor"

Eva Hedensjö är boendestödjare i Järfälla kommun. Hon har arbetat som boendestödjare i över tio år, och tycker fortfarande att hon har världens bästa jobb.

- Mitt arbete handlar om att motivera och träna människor med olika funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv.

Alla som får bostöd bor i egna lägenheter. Var arbetet sker beror helt och hållet på klientens behov.

- En del behöver träna på att resa kollektivt, då åker vi buss och pendeltåg. Andra har svårt med myndighetskontakter, då hjälper jag till med telefonsamtal, berättar Eva.

- Det finns också de som har extremt svårt för att fullfölja saker, exempelvis att städa. Då stöttar jag i det. Det räcker att jag visar mig så åker dammsugaren fram, säger hon och skrattar.

- Jag har också klienter som lever väldigt isolerat, fortsätter hon. Då kan det handla om att ta en promenad eller en fika.

Alla klienter har egna individuella genomförandeplaner för vad de vill förändra i sina liv och vilka mål de vill uppnå. Eva Hedensjö säger att många klienter når sina mål:

- Det är det som gör jobbet så meningsfullt; att vi når resultat. När de till slut inte behöver oss längre, utan går vidare på egen hand. Det är stort för båda parter.

Välj ditt boende­stöd

Vård och omsorg, kommunens eget alternativ

"Vi utgår från vad du behöver och tillsammans med dig utformar vid stödet så att vi tar vara på och stärker dina egna förmågor. Vår personal har olika bakgrund och språk­kunskaper."

Telefon: 08-580 281 20

Infoblad Järfälla kommuns boendestöd Pdf, 185.5 kB.

Ansvarsfull omsorg

”För oss är kvalitet samt nöjda brukare målet med vårt dagliga arbete.”

Webbplats ansvarsfull omsorg

Infoblad Ansvarsfull omsorg Pdf, 182.7 kB.

Aman Care

"Vi kan hjälpa dig att skapa struktur i din vardag, komma igång hemmasysslor så som städning, tvätt, matlagning och handling, samt bryta isolering genom socialt stöd. Hos oss får du en kontaktman som du kan vända dig till vid frågor och önskemål om dina hjälpinsatser."

Webbplats Aman Care

Infoblad Aman Care Pdf, 180.3 kB.

Funkisgruppen

"Vi har som mål att göra det möjligt för dig att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förut­sätt­ningar och behov. Genom ett väl utvecklat kontakt­manna­skap erbjuds du en social och praktisk stöd­insats som syftar till att stärka förmågan att hantera vardagslivet."

Webbplats Funkisgruppen

Infoblad Funkisgruppen Pdf, 190.1 kB.

Vesta Care

"Vesta care erbjuder insatser till dig som letar efter en utförare med hög
kontinuitet och tillgänglighet. Vi är nära, effektiva, tillgängliga och erbjuder hög
kontinuitet till dig som väljer oss som din utförare."

Webbplats Vesta Care

Infoblad Vesta Care Pdf, 184.2 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp