Innehåll

Omvårdnadsbidrag

Du kan få omvårdnadsbidrag om du sköter omsorgen för en äldre person eller person med funk­tions­nedsättning.

Ansök om omvårdnads­bidrag

  • Hjälpen ska främst gälla: personlig omvårdnad.
  • Hushålls­arbete, inköp, matlagning, städning eller tvätt räknas inte.
  • Blanketter för ansökan om omvårdnadsbidrag finns i e-tjänst nedan:

Fråga om omvårdnadsbidrag

Kontakta servicecenter:

Telefon: 08-580 285 00, tonval 1 (socialtjänst).

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp