Innehåll

Personligt ombud för personer med psykisk funktions­nedsättning

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktions­ned­sätt­ning, som behöver hjälp i kontakten med samhällets olika instanser.

Vad kan man få hjälp med?

Ombudets uppgift är att företräda, ge råd och stöd samt hjälpa till i kontakten med vårdgivare, fordrings­ägare, hyresvärdar, försäk­rings­kassan, kronofogden, skatte­myndigheten med flera instanser.

Ett personlig ombud kan till exempel vara till hjälp:

  • när ekonomin trasslar
  • när du vill upprätta en fungerande avbetal­nings­plan
  • i kontakt med myndig­heter och vårdgivare
  • när du behöver hjälp att reda ut missförstånd
  • genom att verka för sam­ordnade insatser från myndigheter och vård­givare

Personliga ombudet är inte en myndighets­person som kan besluta för din räkning och kan inte heller ge någon vårdande insats.

Så här får du kontakt:

Besöksadress:

Riddarplatsen 5, 1 tr, Jakobsberg

Postadress:

Järfälla kommun
Vård och Omsorg
177 80 Järfälla

Telefon: 08-580 285 00 eller 08-580 290 45 (Nås lättast vardagar kl 08.30–09.30.)

Skicka e-post till personligt ombud

Om du inte vill kontakta om­budet direkt men vill ha mer information, vänd dig till:

  • Servicecenter, telefon: 08-580 285 00
  • Klientorganisationerna RSMH och IFS
  • Landstingets psyki­atriska verksamhet
  • Aspens dagverksamhet

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp