Innehåll

Syssel­sättning för dig med psykisk funktions­nedsättning

Du som har en psykisk funktions­nedsättning kan ha rätt till arbets­verksamhet och syssel­sättning. Din hand­läggare kan vägleda men inte välja åt dig.

Till dig som ska välja sysselsättning Pdf, 325.7 kB.

Du väljer själv syssel­sättning

De företag och verksamheter som du kan välja mellan presenteras nedan och är godkända av kommunen.

Funkisgruppen

"Vi vill motivera dig som deltagare att utforma en praktik­önskan utifrån dina egna idéer och önskemål. Praktiken är oavlönad och ger dig möjlighet få prova på något som du är intresserad av och motiverad till. Vi erbjuder också riktiga arbets­uppgifter i en anpassad arbetsmiljö."

Lokaler: Korta Gatan 7, 9 tr, i Solna strand och Girovägen 13 i Järfälla.
Telefon: 08-522 501 60 (Solna) och 072-373 41 75  (Järfälla)

Webbplats Funkisgruppen

Infoblad Funkisgruppen Järfälla Pdf, 211.7 kB.

Infoblad Funkisgruppen Solna Pdf, 341.5 kB.

Järfälla dagliga syssel­sättning

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt vi kan för att minska smittspridningen hos riskgrupper. Har du frågor kring detta så vänd dig till Järfälla kommuns servicecenter:

Telefon 08-580 285 00

E-post kontakt@jarfalla.se

"Vi är till för dig som har en psykosocial funktions­nedsättning och behöver en meningsfull syssel­sättning eller ett stöd för att börja eller återgå till arbete eller ut­bildning. Du kan delta i arbets­grupper med olika inriktning såsom trädgård, kök, bageri, färg och form, kläd­försäljning, snickeri eller utegrupp med olika uppdrag för kommunen."

Lokaler: Engelbrektsvägen 45, Frihetsvägen 12 och Källtorpsvägen 10 i Järfälla
Telefon: 08-580 294 76 eller 08-580 289 18

Infoblad Järfälla dagliga sysselsättning Pdf, 292.6 kB.

Mellanmålet Rehab

"Mellanmålet Rehab är ett socialt företag som anordnar sysselsättning och stödinsatser för unga vuxna 18–35 år med psykisk ohälsa i Stockholms län. Varje deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

Lokaler: Strandbergsgatan 61 i Stadshagen. Telefon: 08-612 37 91 eller 076-116 34 96

Webbplats Mellanmålet Rehab

Infoblad Mellanmålet Rehab Pdf, 449.9 kB.

Misa Stadshagen

"På Misa arbetar vi med att personer med psykisk samt social ohälsa ska kunna hitta en lämplig syssel­sättning på den öppna arbets­marknaden. Vår verksamhet bygger på att ta tillvara på dina egna idéer, intressen, resurser och kompetenser. Vi arbetar enligt metoden IPS – individual placement & support."

Lokaler: Strandbergsgatan 61, 4 tr, tunnelbana till Stadshagen eller till Kristineberg.

Telefon: 08-653 00 86

Webbplats Misa

Infoblad Misa Pdf, 440.2 kB.

Så ansöker du

Kontakta servicecenter på telefon 08-580 285 00, tonval 1 så får du tala med en handläggare som kan hjälpa dig att ansöka.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp