Innehåll

Stöd till anhöriga med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Du som vårdar eller stöttar en närstående behöver också själv stöd. Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stöd och vägledning. 

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig, och ibland behöver även du stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. Anhörigkonsulenterna erbjuder stöd i en grupp eller i enskilda samtal.

Vem kan få stöd?

 • Du som stödjer ett barn eller vuxen med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
 • Du som lever nära någon med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Vilket stöd finns?

 • Anhöriggrupper där du möter andra anhöriga. 
 • Stödjande samtal och vägledning.
 • Hjälp med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer.

Stödjande samtal - så går det till

Stödjande samtal är till för dig som stöttar någon nära dig. Vi pratar om din vardag och hur du har det som anhörig, om livspusslet hemma och utmaningarna med det. Många tycker att det är skönt att få prata av sig. Kanske blev livet inte riktigt som du hade tänkt dig. Du kan också få fakta, tips och stöd i att förstå din närståendes sjukdom, diagnos eller behov bättre. Vi pratar från det du vill prata om och hur du kan minska stress, oro och må så bra som möjligt. Hos oss är du viktigast!

 • Inga journaler eller anteckningar förs under samtalen och du kan vara anonym. 
 • Om du vill kan vi ordna tolk.
 • Samtalen är kostnadsfria. 
 • Flera anhöriga i familjen kan träffas tillsammans.
 • Samtalen sker oftast i kommunens lokaler, på en promenad eller i ett digitalt möte.

Ring eller mejla så bokar vi en tid

E-post: anhorigstod@jarfalla.se

Malin Karlsson (inrikting funktionsnedsättning och psykisk hälsa): 08-580 28 441 eller 070-002 49 14

Anhöriggrupper och kurser hösten 2022

Under hösten startar anhöriggrupper med olika inriktningar. Hittar du ingen grupp som passar dig? Hör av dig!

Anhöriggrupp: Du är inte ensam – en studiecirkel och samtalsgrupp för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa.

För de allra flesta anhöriga och deras närstående pendlar livet mellan hopp och förtvivlan och mellan kaos och lugnare perioder.
Utgångspunkten för träffarna är våra erfarenheter av att stå nära en vuxen person med psykisk ohälsa oavsett om vi är föräldrar, syskon, partners eller vänner. Vi kommer att orientera oss bland alla myndigheter, insatser och stöd från olika håll.

Vi kommer också samtala om olika frågeställningar och funderingar som finns i din vardag. Som ex. Mitt liv blev som en bergochdalbana, När jag blir den jag inte vill vara, om jag inte finns där och hjälper till, hur blir det då? Vad är ett bra liv, och för vem? Vad behöver jag framöver?

Syftet är att söka kunskap tillsammans och lära av varandra. Ingen kan förvänt ha alla svar.

 • Självbestämmande och sekretess
 • Samhällets insatser
 • Delaktighet, samtycke och samverkan
 • Stöd för mig som anhörig.

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6 i Jakobsberg.
Tid: torsdag 22 september kl. 15-17, torsdag 29 september kl. 15-17, torsdag 6 oktober kl. 15-17, torsdag 13 oktober kl. 15-17, torsdag 20 oktober kl. 15-17, torsdag 27oktober kl. 15-17, torsdag 3 november kl. 15-17, torsdag 10 november kl. 15-17, Med reservation för ändringar på grund av covid-19.


Anmäl dig här


Anhöriggrupp: Förälder till barn med NPF-diagnos

Välkommen till samtalsgruppen för dig som är förälder till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF (Autism, ADHD/ADD, Tourettes syndrom, Trotssyndrom och Tvångssyndrom). Här möter du andra föräldrar med liknande utmaningar och får tips som kan underlätta i vardagen. Varmt välkommen att anmäla dig.

Vi träffas vid fem tillfällen och pratar bland annat om att:

 • lära känna din och ditt barns energinivå.
 • välja rätt tillfälle och fokusera på en sak i taget.
 • förstärka det som redan fungerar med hjälp av lösningsfokus. 
 • ta hand om dig själv som anhörig. 

Föräldrar som har gått i grupp tidigare säger:

"Att få träffa föräldrar i samma situation och få ventilera och få tips på små saker man kan göra för att underlätta vardagen var helt underbart."

"Jag rekommenderar verkligen alla som har barn med diagnoser att gå i en grupp, få sitta ner och träffa andra i samma situation, att få en liten stund utanför hemmets stress och ventilera allt som man bär på."

"Träffarna gav oss kraft att orka kämpa vidare! Betydde oerhört mycket."

Vill du vara med?

För dig som har barn mellan 15-19 år med NPF

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6 i Jakobsberg.
Tid: Tisdag 30 Augusti kl. 18-20, tisdag 6 september kl. 18-20, tisdag 13 september kl. 18-20, tisdag 20 september kl. 18-20, tisdag 27 september kl. 18-20.


För närvarande är gruppen full. Du kan fortfarande anmäla intresse vid eventuella återbud.

Anmäl dig här

För dig som har barn mellan 9-14 år med NPF

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6 i Jakobsberg.
Tid: Måndag10 Oktober, måndag 17 oktober, måndag 24 oktober, måndag 1 november, måndag 7 november. kl. 18-20.

Anmäl dig här

För dig som har barn ellan 5-8 år med NPF

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6 i Jakobsberg.
Tid: Onsdag 9 november kl. 18-20, onsdag 16 november kl. 18-20, onsdag 23 november kl. 18-20, onsdag 30 november kl. 18-20, onsdag 7 december kl. 18-20.

Anmäl dig här

Med reservation för ändringar på grund av covid-19.

Kontakta Järfällas anhörigkonsulent

Malin Karlsson, anhörigkonsulent i Järfälla

Funktionsnedsättning och psykisk hälsa

Malin Karlsson är anhörigkonsulent för dig som är närstående till någon med psykisk-, intellektuell- eller fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Telefon:08-580 28 441 eller 070-002 49 14

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Saknar du något anhörigstöd?

Vi vill gärna veta vad du som anhörig behöver stöd kring. Fyll i formuläret här under:

Länkar till anhörigföreningar

Anhörigas riksförbund

Järfälla anhörigförening

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga 

Röda Korset Järfälla

Ung anhörig

Ersta Vändpunkten

Drugsmart - om missbruk och droger

Kuling - leva med psykiskt sjuk förälder

Maskrosbarn - när föräldrar missbrukar eller mår dåligt

Syskon med funktionsnedsättning

Ung anhörig 

Demens och minne

Alzheimerför Sverige

Demenscentrum

Demensförbundet

Äldrelinjen

Dödsfall ‑ när livet tar slut

Efterlevandeguiden

Hjälplinjen- tillfälligt psykologiskt stöd

Jourhavande präst

Jourhavande Medmänniska

Vi som mist någon mitt i livet

Vårdguiden om dödsfall

Funktionsnedsättning

Afasiförbundet

Föräldraföreningen anonymous

Riksförbundet Attention

Autism- och Aspergerförbundet

Barnplantorna

DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Elöverkänsligas Riksförbund

FKS - Föreningen för Kognitivt Stöd

FUB Järfälla Upplands-Bro 

Funktionsrätt Sverige

Reumatikerförbundet

STROKE-Riksförbundet

Hörselskadades riksförbund Järfälla Upplands-Bro

Parkinsonförbundet Stockholm

Parkinsonstiftelsen

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Svenska Downföreningen

Sveriges dövas riksförbund

Synskadades riksförbund

Unga Hörselskadade

Missbruk och problem i familjen

Al-Anon familjegrupper

Anhöriga mot droger i Järfälla

Anonyma alkoholister

Anonyma narkomaner

Beroendecentrum

Föräldraföreningen mot narkotika

Maria ungdom

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Vuxna barn till alkoholister och dysfunktionella familjer

Våld i nära relationer

Psykisk ohälsa

Anhörigförening borderline

Balans ‑ bipolär sjukdom och depression

Frisk och Fri ‑ om ätstörningar

Hjälplinjen ‑ psykologiskt stöd  

Mind ‑ för psykisk hälsa

Riksförbundet för social och mental hälsa

Schizofreniförbundet

Självmordslinjen

SPES - Suicidprevention och efterlevandes stöd

Svenska OCD-förbundet

Svenska ångestsyndromsällskapet

Äldrelinjen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp