Innehåll

Stöd till anhöriga med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Du som vårdar eller stöttar en närstående behöver också själv stöd. Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stöd och vägledning. 

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig, och ibland behöver även du stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. Anhörigkonsulenterna erbjuder stöd i en grupp eller i enskilda samtal.

Vem kan få stöd?

 • Du som stödjer ett barn eller vuxen med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
 • Du som lever nära någon med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Vilket stöd finns?

 • Anhöriggrupper där du möter andra anhöriga. 
 • Stödjande samtal och vägledning.
 • Hjälp med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer.

Stödjande samtal - så går det till

Stödjande samtal är till för dig som stöttar någon nära dig. Vi pratar om din vardag och hur du har det som anhörig, om livspusslet hemma och utmaningarna med det. Många tycker att det är skönt att få prata av sig. Kanske blev livet inte riktigt som du hade tänkt dig. Du kan också få fakta, tips och stöd i att förstå din närståendes sjukdom, diagnos eller behov bättre. Vi pratar från det du vill prata om och hur du kan minska stress, oro och må så bra som möjligt. Hos oss är du viktigast!

 • Inga journaler eller anteckningar förs under samtalen och du kan vara anonym. 
 • Om du vill kan vi ordna tolk.
 • Samtalen är kostnadsfria. 
 • Flera anhöriga i familjen kan träffas tillsammans.
 • Samtalen sker oftast i kommunens lokaler, på en promenad eller i ett digitalt möte.

Anhöriggrupper startas när det finns intresse

Anhöriggrupper startats löpande när intresse finns. Anmäl dig till den grupp du vill gå via e-tjänsten. Det måste vara minst sex stycken anmälda för att en grupp ska startas. Om det finns tillräckligt många som är intresserade kommer vi att höra av oss

För dig som stöttar någon med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

NPF är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är ADHD, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom. Här nedan finner du de anhöriggrupper som du kan anmäla dig till.

Vad är Asperger/Autism egen styrka

Vi träffas sex gånger

Cirkeln syftar till att identifiera de svårigheter som föräldrar till barn med Asperger syndrom/autism upplever, Att stödja och rusta föräldrar samt att nå ut med kunskap. Cirkelns olika tillfällen tar upp Motorik, perception, mentalisering, förmågan att se helhet och sammanhang, tid och planering samt stress.

Samtalsgrupp - Till dig som stöttar en närstående som har NPF

Obs! olika åldersgrupper. Vi träffas vid fem tillfällen

Här möter du andra föräldrar med liknande utmaningar och får tips som kan underlätta i vardagen. Vi pratar bland annat om att:

 • Lära känna din och ditt barns energinivå.
 • Välja rätt tillfälle och fokusera på en sak i taget.
 • Förstärka det som redan fungerar med hjälp av lösningsfokus.
 • Ta hand om dig själv som anhörig.

Anmäl dig vid rätt åldersgrupp nedan

För dig som har barn med NPF - alla åldrar

Välkommen till samtalsgruppen där du möter andra föräldrar med liknande utmaningar. Hos oss får du stöd, gemenskap och tips som kan underlätta i vardagen med ditt barn.

Vi pratar bland annat om att lära känna din och ditt barns energinivå, att välja rätt tillfälle och fokusera på en sak i taget, hur du förstärker det som redan fungerar och tar hand om dig själv som anhörig.

Plats: Riddarplatsen 36, våning 6 i Jakobsberg.

När: Start den 16 januari. Därefter den 23/1, 30/1, 6/2 och den 13/2. 
Tid: 18.00-20.00.

Vi kommer att träffas 5 tisdagar.

Anmälan: Kontakta Malin Karlsson, samtalsledare och anhörigkonsulent.
e-post: malin.karlsson@jarfalla.se

Det kostar inget att vara med. Begränsat antal platser.

Intresseanmälan

Trots-trots allt

Vi träffas fem gånger

Här kommer vi att prata om föräldraskap och ODD/trotsproblematik. (Oppositional Defiant Disorder) Cirkeln är även för dig som lever med barn utan fastställd diagnos men som upplever trotsproblematik i familjen.

Startar när det finns tillräckligt intresse.

Intresseanmälan

Du är också viktigast

Vi träffas sex till åtta gånger

Om Autism och Asperger- ur ett föräldraperspektiv. Att ta hjälp av varandra, stress och utmattning. 4 Attention Du är också viktigast! Till dig som är förälder till ett barn med ASD/Aspergers syndrom

I den här skriften hittar du information om vad ASD/Aspergers syndrom är och hur funktions-nedsättningen kan påverka dig som förälder. Vi nämner även olika teorier om hur vi människor kan reagera på kris och stress och vilka metoder som kan minska spänning och främja avslappning.

Startar när det finns tillräckligt intresse.

Intresseanmälan

För dig som stöttar eller lever nära någon med psykisksjukdom och psykisk ohälsa

Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende och ätstörningar

Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende och ätstörning

Studiecirkeln syftar på att lära sig mer om självskadebeteende. Att ta hand om sig själv för att orka vara till stöd och hjälp. Men också till att träffa andra som befinner sig i liknande situation. Min förhoppning är att träffarna kan ge dig motivation och idéer för att konstruktivt hantera en stressande livssituation. 

Vi kommer att utgå ifrån Shedos studiematerial, Ibland finns det inga enkla svar, ni kommer att få materialet vid första tillfället.

Vi träffas åtta gånger.

Tid: Vi träffas kl. 18:30-20:30 varannan måndag

Start den 22 januari.
Därefter den 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 8/4

Plats: S:t Lukas kyrka, Svarvargränd 1 i Kallhäll , Järfälla. Vi bjuder på kaffe.

Anmäl dig: Senast den 12/1 till Maria Jonsson, samtalsledare.

Telefon 08-580 219 22 eller

e-post: Maria.jonsson@svenskakyrkan.se

Ett samarbete mellan Järfälla kommun och Svenska kyrkan.

Du är inte ensam – en studiecirkel och samtalsgrupp för dig som lever med en partner med psykisk ohälsa

Vi kommer också samtala om olika frågeställningar och funderingar som finns i din vardag. Frågor och funderingar som kan dyka upp är bland annat:

 • Mitt liv blev en berg och dalbana.
 • När jag blir den jag inte vill vara
 • Om jag inte finns där och hjälper till, hur blir det då?
 • Vad är ett bra liv, och för vem?
 • Vad behöver jag framöver?

Vi kommer också att orientera oss bland alla myndigheter, insatser och stöd från olika håll. Syftet är att söka kunskap tillsammans och lära av varandra. Ingen kan förväntas ha alla svar.

Vi träffas sex gånger

Nya grupper startar i höst. Mer info kommer.

 Anmäl dig här

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

Vi träffas fem gånger

För dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Startar när det finns tillräckligt intresse.

Intresseanmälan

Till alla anhöriga

Samhällsguiden, hur fungerar kommunen regionen och staten

Vart vänder jag mig, Kommunen, Regionen och staten och skolan. Vad är en SIP, vad har kommunen för insatser?

Startar när det finns tillräckligt intresse.

Intresseanmälan

När jag inte längre är med, vad händer när jag dör

Vi hjälps åt att skriva en livsberättelse åt ditt psykiskt sjuka vuxna barn.

Startar när det finns tillräckligt intresse.

Intresseanmälan

Vuxensyskon

När någon i familjen är sjuk eller har en funktionsnedsättning påverkas hela familjen. Det gäller såklart även syskonen. Syskonrelationen brukar sägas vara den längsta vi har och att vara vuxensyskon är ett särskilt anhörigskap. Vår förhoppning är att ”Fokus på mig, Vuxensyskon” kommer att användas som utgångspunkt för samtal och reflektion. Låt det bli ett stöd för dig som vill få en ökad förståelse för dig själv. Du kan göra det på egen hand men det kan vara skönt att göra det tillsammans med andra

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp

Anmäl dig här

Att flytta hemifrån till en egenbostad med stöd från samhället

Vilka förväntningar har jag på ett boende med personal, vad förväntas av mig som förälder? 

Startar när det finns tillräckligt intresse.

Intresseanmälan

Gruppträffar för föräldrar till barn med i problematisk skolfrånvaro i högstadiet

Syftet med träffarna är att föräldrar dels ska få berätta om sina erfarenheter samt ha möjlighet att ta del av andras erfarenheter.

Vi kommer bland annat att prata om:

 • Vad skulle underlätta för mitt barn må bra i skolan?
 • Jag-budskap, energiskalor och min bästa återhämtning.

Citat från en förälder:

”Jag känner att i början när vår son så kraftigt visade att han inte ville gå i skolan….. Han gjorde det så tidigt. Då saknade vi kunskap om att det fanns problematisk skolfrånvaro och vi gjorde som alla andra sa. Vi pressade och, ja du vet, lockade och hotade och allt sånt där hemskt som man gör, för att man tror att ”så här ska man göra”, därför att man blir tillsagd att ”det är bara att tvinga iväg honom och det är si och det är så”. Jag tänkte bara ”äh, han vill bara slippa skolan”. Och det är någonting jag har fruktansvärt dåligt samvete för. Och det här pratas det ju aldrig om någonstans.”

När: Start den 20 februari. Därefter den 5/3, 19/3, 2/4 eller den 9/4.
Tid: Vi kommer att träffas varannan tisdag. kl. 18.00-20.00.

Var: Riddarplatsen 36, våning 6.

Anmäl dig: Senast den 9/2 till malin.karlsson@jarfalla.se.

Här är några citat från föräldrar som gått i våra grupper tidigare

"Att få träffa föräldrar i samma situation och få ventilera och få tips på små saker man kan göra för att underlätta vardagen var helt underbart."

"Jag rekommenderar verkligen alla som har barn med diagnoser att gå i en grupp, få sitta ner och träffa andra i samma situation, att få en liten stund utanför hemmets stress och ventilera allt som man bär på."

"Träffarna gav oss kraft att orka kämpa vidare! Betydde oerhört mycket."

Vill du vara med?

Intresseanmälan

Är du intresserad av att vara med i en anhöriggrupp?

Du kan också ringa eller mejla för att boka tid

E-post: anhorigstod@jarfalla.se

Malin Karlsson (inrikting funktionsnedsättning och psykisk hälsa): 08-580 28 441 eller 070-002 49 14

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas ut sex till åtta gånger per år från anhörigstödet i Järfälla kommun. I brevet kan man få tips om utbildningar, cirklar, olika samtalsgrupper som startas upp. Vi tipsar om olika föreläsningar och på olika hemsidor. Vi anhörigkonsulenter kommer att berätta vad vi gör och vad vi erbjuder för stöd

Kontakta Järfällas anhörigkonsulent

Malin Karlsson, anhörigkonsulent i Järfälla

Funktionsnedsättning och psykisk hälsa

Malin Karlsson är anhörigkonsulent för dig som är närstående till någon med psykisk-, intellektuell- eller fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Telefon:08-580 28 441 eller 070-002 49 14

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Saknar du något anhörigstöd?

Vi vill gärna veta vad du som anhörig behöver stöd kring. Fyll i formuläret här under:

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp