Gå direkt till sidans innehåll

Stöd till anhöriga

Du som vårdar eller stöttar en närstående behöver också själv stöd. Här hittar du information, stöd och vägledning. 

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig, och ibland kanske även du behöver stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt.

Stödet riktar sig främst till dig som ger stöd till någon som är äldre eller som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Våra arrangemang, grupper och enskilda samtal anpassas till den rådande pandemin. Vi ses till exempel på promenader eller har digitala möten.

Anhörigkonsulenten:

  • ger råd och vägleder utifrån dina behov.
  • erbjuder anhöriggrupper där du möter andra anhöriga. 
  • hjälper dig med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer.

Anhörigmånad i oktober!

I oktober händer det extra mycket på anhörigfronten. Anhörigkonsulenterna arrangerar workshops och dialoger kring vad det innebär att vara anhörig. Välkommen att delta - ingen föranmälan.

Workshop om anhörigstöd

Tema psykisk ohälsa, psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. Vad behöver du som anhörig? Med anhörigkonsulent Malin Karlsson.

  • Måndagen den 4 oktober kl. 18.00 på Hyllan i Jakobergs bibliotek.
  • Onsdagen den 6 oktober kl.18.00 Seniorträffen Kallhäll, Kärnmakargränd 3
  • Onsdagen den 13 oktober kl. 18.00 Seniorträffen Barkarby, Jaktplan 2, mittemot Biblioteket.

Dialog på tema senior/demens

Vad behöver du som anhörig? Med anhörigkonsulent Hanna Aju.

  • Måndagen den 11 oktober kl. 13.30-14.30 på Seniorträffen i Kallhäll
  • Tisdagen den 12 oktober kl. 13.30-14.30 på Seniorträffen Barkaby
  • Torsdagen den 14 oktober kl. 13.00-14.00 på Seniorträffen i Jakobsberg

Camilla Linderborg, kurator

Digital föreläsning: Projektet The Family Model

Välkommen på en kostnadsfri digital föreläsning med Camilla Linderborg torsdag 14 oktober kl. 11.00-12.00.

The Family Model är ett praktiskt bildverktyg som riktar sig till familjer där en eller flera har psykisk ohälsa. Modellen är ett enkelt sätt att vid några få samtal kartlägga och tydliggöra det sammanhang som familjen befinner sig i med en ansats att se möjliga vägar framåt.

De flesta familjer och behandlare som provat modellen är positiva. The Family Model är ett 3-årigt projekt som stödjs av Socialstyrelsen.

Camilla Linderborg arbetar som kurator inom BUP Stockholm och är även projektledare för ett utvecklingsprojekt där man provat att föra in modellen inom barn- och vuxenpsykiatrin i Stockholm.

Arrangör: Stockholms nätverk aktion psykisk hälsa - SNAPH

Anhöriggrupper hösten 2021

I en anhöriggrupp får du träffa andra anhöriga i liknande situationer. Vi pratar om vart du kan vända dig när du har frågor som rör dig och din närstående och utbyter tips, råd och erfarenheter.

Må bra grupp för anhöriga 65+ startar 15 september

Vi träffas sex gånger under hösten och gör enkel fysisk aktivitet, pratar om hälsa och vad som får oss att må bra, och fikar – hälsosamt såklart!

Första träffen är onsdagen den 15 september kl. 10.00-11.30, och sedan träffas vi samma tid vi fem veckor framåt.

Ledare är Helena Levin, hälsoinspiratör på Mingla, och anhörigkonsulent Hanna Aju. Vi ses på Jakobsbergs seniorträff Mingla, Birgittavägen 6.

Anmäl dig genom att ringa anhörigkonsulent Hanna Aju:

Telefon 08-580 289 27

Anhöriggrupp: Vuxna barn till förälder med demenssjukdom

Här får du utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Du kan få råd som underlättar din vardag och öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig.

Tid och plats

Måndagar kl 17.00-19.00 digitalt via Teams. Du får länk till mötet vid anmälan.

Datum: 18 oktober, 25 oktober, 8 november, 15 november, 22 november, 29 november

Anmälan

Anmäl dig till anhörigkonsulent Hanna Aju.

Telefon  08-58028927

E-post anhorigstod@jarfalla.se

Anhöriggrupp: Partner till närstående med demenssjukdom

Här får du utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Du kan få råd som underlättar din vardag och öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig.

Tid och plats

Torsdagar kl 13.00-15.00 på Hammarvägen 54 i Jakobsberg.

Datum: 21 oktober, 28 oktober, 11 november, 18 november, 25 november, 2 december

Anmälan

Anmäl dig till anhörigkonsulent Hanna Aju.

Telefon  08-58028927

E-post anhorigstod@jarfalla.se

Kontakta anhörigkonsulenterna

Hanna Aju och Malin Karlsson är anhörigkonsulenter i Järfälla

Hanna Aju, anhörigkonsulent demens/senior

08-580 289 27 eller 070-002 44 10

anhorigstod@jarfalla.se

Malin Karlsson, anhörigkonsulent psykisk-, intellektuell-, fysisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Telefon: 08-580 28 441 eller 070-002 49 14

E-post: anhorigstod@jarfalla.se

Länkar till anhörigföreningar

Anhörigas riksförbund

Järfälla anhörigförening

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga 

Röda Korset Järfälla

Ung anhörig

Ersta Vändpunkten

Drugsmart - om missbruk och droger

Kuling - leva med psykiskt sjuk förälder

Maskrosbarn - när föräldrar missbrukar eller mår dåligt

Syskon med funktionsnedsättning

Ung anhörig 

Demens och minne

Alzheimerför Sverige

Demenscentrum

Demensförbundet

Järfälla Demensförening

Äldrelinjen

Dödsfall ‑ när livet tar slut

Efterlevandeguiden

Hjälplinjen- tillfälligt psykologiskt stöd

Jourhavande präst

Jourhavande Medmänniska

Vi som mist någon mitt i livet

Vårdguiden om dödsfall

Funktionsnedsättning

Afasiförbundet

Föräldraföreningen anonymous

Riksförbundet Attention

Autism- och Aspergerförbundet

Barnplantorna

DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Elöverkänsligas Riksförbund

FKS - Föreningen för Kognitivt Stöd

FUB Järfälla Upplands-Bro 

Funktionsrätt Sverige

Reumatikerförbundet

STROKE-Riksförbundet

Hörselskadades riksförbund Järfälla Upplands-Bro

Parkinsonförbundet Stockholm

Parkinsonstiftelsen

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Svenska Downföreningen

Sveriges dövas riksförbund

Synskadades riksförbund

Unga Hörselskadade

Missbruk och problem i familjen

Al-Anon familjegrupper

Anhöriga mot droger i Järfälla

Anonyma alkoholister

Anonyma narkomaner

Beroendecentrum

Föräldraföreningen mot narkotika

Maria ungdom

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Vuxna barn till alkoholister och dysfunktionella familjer

Våld i nära relationer

Psykisk ohälsa

Anhörigförening borderline

Balans ‑ bipolär sjukdom och depression

Frisk och Fri ‑ om ätstörningar

Hjälplinjen ‑ psykologiskt stöd  

Mind ‑ för psykisk hälsa

Riksförbundet för social och mental hälsa

Schizofreniförbundet

Självmordslinjen

SPES - Suicidprevention och efterlevandes stöd

Svenska OCD-förbundet

Svenska ångestsyndromsällskapet

Äldrelinjen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp